Varade publitseerija

« Tagasi

Kuulutus: Viitna tee 13, Kadrina alevik

Kadrina Vallavalitsus annab teada avaliku menetluse korraldamisest projekteerimistingimuste andmisel avalikku istungit korraldamata.

Projekteerimistingimused antakse Kadrina tervisespordiradade olme- ja teenindushoone ehitusprojekti koostamiseks Kadrina alevikus Viitna tee 13 maaüksusele.

Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 19.01 kuni 26.01.2023 Kadrina valla kodulehel.