Varade publitseerija

« Tagasi

Vallavanem Kairit Pihlak pälvis Päästeametilt medali

12. septembril tunnustas siseminister Lauri Läänemets ja Päästeameti peadirektor Margo Klaos elupäästjaid, partnereid ja teenekaid teenistujaid päästeteenistuse aumärkidega. Medali pälvis ka Kadrina vallavanem Kairit Pihlak teenete eest päästealal. 

Päästeamet toob välja, et eesmärkide täitmisel on oluline koostöö tegemine kohalike omavalitsustega ja Kairit Pihlak vallavanemana on väga hea eeskuju, et koostöö ei ole mitte üksnes sõnades, vaid ka tegudes. Vallavanemana on Pihlaku jaoks oluline, et koostöö ametiga ei ole ainult vallavanema ja päästekeskuse juhi omavaheline hea läbisaamine, vaid oluline on koostöö kõigil tasanditel. Tapa päästekomando komandopealik teeb koostööd Kadrina nii valla sotsiaal-, haridus- kui ka majandusvaldkonna töötajatega. Kuid vald kaasab aktiivselt päästekeskuse teenistujaid ka koolituste ja õppuste korraldamisse.

Aastaid on Kadrina valla kõik koolid ja lasteaiad osalenud aktiivselt Päästeameti korraldatud projektides: „Päästjatel külas", „Tulest targem" ja „KEAT". Kadrina valla sotsiaalosakond ja Tapa päästekomando jagavad omavahel infot abivajavate inimeste ja perekondade aitamisel.

Päästeameti jaoks on Kadrina vald hea koostööpartner vabatahtlikkuse toetamisel ja arendamisel.  Kadrina vald on aastaid aktiivselt kaasanud kogukonna poolt hinnatud Kadrina vabatahtlikku päästekomandot, kes on vallavalitsuse koosseisus olev struktuuriüksus, elanikele korraldatud ürituste tegevusse. 2022. aastal alustas vald Kadrina VPK hoone II korruse ehitustöödega muutes hoone toimivaks kriisikeskuseks.

Kadrina vald on teinud Päästeametiga väga head ja tulemuslikku koostööd Covid kriisi lahendamisel, Ukraina sõjapõgenike toetamisel ja vastuvõtmise korraldamisel ning elanikkonnakaitse tegevuste läbiviimisel. 2023. aastal osales vald Kaitseliidu korraldatud evakuatsiooniõppusel avades evakuatsioonikoha Kadrina Spordihoones.