Vältimatu sotsiaalabi

 

teenuse nimetus Vältimatu sotsiaalabi
kirjeldus Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutab ametiasutus vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju.
Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes vajab kiireloomulist abi ning kes abi vajaduse hetkel viibib valla haldusterritooriumil. Edasine abistamine vältimatut abi vajanud isikule toimub kokkuleppel isiku rahvastikuregistri järgse kohaliku omavalitsusega.
Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.
õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
   
kontaktisik

Sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee;

sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee

   
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Pöörduda või helistada sotsiaalosakonna ametnikele esimesel võimalusel