Varjupaigateenus

 

teenuse nimetus Varjupaigateenus
kirjeldus Varjupaigateenuse eesmärk on kindlustada ajutine ööbimiskoht täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta tagama ning kes abivajaduse hetkel viibib Kadrina valla haldusterritooriumil.
Teenuse saamiseks ei ole vaja esitada taotlust. Isikul on õigus pöörduda teenuse saamiseks teenuse osutaja poole.

Vallavalitsus korraldab varjupaigateenuse isikule siis, kui isik ise ei ole võimeline abi taotlema.

Teenust saav isik tasub varjupaigateenuse eest teenuse osutaja hinnakirja alusel. Varjupaigateenuse hinna osa, mille eest ei ole teenuse saaja oma majanduslikust olukorrast lähtuvalt võimeline tasuma, tasutakse valla eelarvest vallale esitatud arve alusel. Lähim varjupaik asub Vabaduse 59, Rakvere linn.
õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
kontaktisik

Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee;

sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee 

   
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Täisealisel isikul on õigus pöörduda teenuse saamiseks teenuse osutaja poole või sotsiaalosakonna ametnike poole. 
vajaminevad dokumendid Teenuse saamiseks ei ole vaja esitada taotlust.