Tasud ja haldamine

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuseid osutab Kadrina valla elanikele ja valla territooriumil asuvatele ettevõtetele AS Kadrina Soojus.

AS Kadrina Soojus põhitegevusalaks on soojatootmine ja teiseks oluliseks tegevusalaks on veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste osutamine.
Veemajanduse tegevuspiirkonnaks on Kadrina ja Hulja alevik, Kihlevere, Viitna, Vohnja, Salda, Ridaküla ja Neeruti külad.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise küsimustes palume pöörduda AS Kadrina Soojus poole, telefon 511 9334, e-post soojus@kadrina.ee
 

 TEADE UUE HINNA RAKENDUMISEST alates 01.08.2022 ASi Kadrina Soojus teeninduspiirkondades.

Nr.

Teenus

Hind käibemaksuta

Hind käibemaksuga

1

tasu võetud vee eest

1,14 €/m³

1,37 €/m³

2

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

2,69 €/m³

3,23 €/m³

Veeteenuse tasu kokku on 4,60 €/m³. 
Kehtestamise alus on Konkurentsiameti otsus 9-3/2022-016 20.06.2022.


Kuni 1.08.2022. a kehtivad AS-i Kadrina Soojus teeninduspiirkonnas järgmised veeteenuse hinnad:

Nr.

Teenus

Hind käibemaksuta

Hind käibemaksuga

1

tasu võetud vee eest

0,89 €/m³

1,07 €/m³

2

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

1,99 €/m³

2,39 €/m³

Kehtestamise alus on Konkurentsiameti 17.05.2017. a OTSUS nr 9-3/2017-005

Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri