Euroopa Parlamendi valimised 2024

Euroopa Parlamendi valimise päev Eestis on  9. juunil 2024. Valimisnädal on 3. juunist kuni 9. juunini.

Kadrina valla valimisjaoskonnad.
Jaoskonnakomisjonide liikmed

Euroopa Parlamendi valimistest saab põhjalikult lugeda siit.
Lihtsas keeles versiooni saab lugeda siit.

 Küsimuste korral pöörduda valla valimiskomisjoni esimees Marika Mardõkaineni poole, telefon 322 5604, e-post Marika.Mardokainen@kadrina.ee

Hääletamistulemuste kindlakstegemine Kadrina valla  häältelugemiskomisjonis:

  • Jaoskonnakomisjonide protokollides olevate andmete õigsust kontrollib valla häältelugemiskomisjon (Kadrina valla valimiskomisjon) hääletamissedelite ülelugemise teel.
  • Hääletamissedelite ülelugemist alustab häältelugemiskomisjon valimispäevale järgneval päeval s.o esmaspäeval 10. juunil 2024 kell 10.00 Kadrina vallamaja 2. korrusel volikogu saalis aadressil: Rakvere tee 14, Kadrina alevik.