Joogivee üldkaredus AS Kadrina Soojuse hallatavates puurkaevudes

Vee karedust põhjustavad vees lahustunud kaltsiumi- ja magneesiumiühendid.

Kaltsium ja magneesium on inimese organismile vajalikud elemendid, mistõttu puudub kareduse jaoks joogivees piirnorm.
Vee kareduse mõõtühikuid on mitmeid. Eestis kasutatakse vee kareduse näitajana mg-ekv/l: ----> 3,5 pehme, 3,5-7 keskmine , 7-10 kare, üle 10ne ebameeldiv maitse


Asula/küla Veekiht Üldkaredus (mg-ekv/l)
Kadrina alevik PK 2 (Sauna -Tehnika tn) Ordoviitsium-Kambrium 3,1
Kadrina alevik PK 6 ( Aasa tn36, Kadapiku ) Ordoviitsium-Kambrium 5,4
Kadrina alevik PK 7 (Viru tn. Raamatukogu juures) Ordoviitsium-Kambrium 3,2
Vohnja PK (puurkaev) Ordoviitsium 4,2
Salda PK (puurkaev) Ordoviitsium 6,2
Leikude PK (puurkaev) Ordoviitsium 4,6
Ridaküla PK (puurkaev) Ordoviitsium 4,4
Kiku PK (puurkaev) Ordoviitsium 6,5
Neeruti PK (puurkaev) Ordoviitsium 7,3
Viitna PK (puurkaev) Ordoviitsium-Kambrium 2,8
Kihlevere PK (puurkaev) Ordoviitsium-Kambrium 6,8
Hulja Tõnismäe elamute PK Ordoviitsium-Kambrium 2,8


Vee kareduse mõõtühikuid on maailmas kasutusel mitmeid, vt. alljärgnev tabel:

Ühik

mg/l Ca

mg-ekv/l

mmol/l

°DH (GER)

°Clark (UK)

F kraad (FRA)

ppm (USA)

1 mg/I CA

1

0,05

0,025

0,14

0,175

0,25

2,5

1 mg-ekv/l

20

1

0,5

2,8

3,5

5

50

1 mmol/l

40

2

1

5,61

7,02

10

100

1 °DH (GER)

7,14

0,357

0,178

1

1,25

1,78

17,8

1 °Clark (UK)

5,72

0,286

0,143

0,80

1

1,43

14,3

1 F kraad (FRA)

4

0,2

0,1

0,56

0,70

1

10

1 ppm (USA)

0,4

0,02

0,01

0,056

0,070

0,1

1