Koduteenus

 

teenuse nimetus Koduteenus
kirjeldus

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja võimalusel parandades elukvaliteeti.
Teenuset osutatakse toimetulekuvõime, kõrvalabi vajadus ja ulatuse hindamise alusel.
Teenust ei osutata alkoholiprobleemidega isikutele, psüühilist erihooldust vajavatele tööealistele isikutele ja lamajatele haigetele, kes vajavad igapäevast täielikku kõrvalabi ja hooldust.

teenuse maksumus Vastavalt tellitud teenuse mahule ja teenuseosutaja hinnakirja alusel.
taotluse menetlemise aeg Dokumentide menetluse maksimaalne aeg 30 päeva
õigusaktid Kadrina valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord
kontaktisik Sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, telefon 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse blanketid on saadaval Kadrina  valla kodulehel ja Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonna spetsialistide juures Rakvere tee 14, Kadrina alevik.
vajaminevad dokumendid kirjalik vormikohane taotlus;
isikut tõendav dokument.
Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda täiendavaid dokumente (otsus puude määramise kohta, isiklik rehabilitatsiooniplaan, geriaatrilise hindamise tulemus, sotsiaalkindlustusameti või töötukassa hindamise tulemus, isiku või tema ülalpidamiseks kohustatud pereliikmete sissetulekud jms.)
taotluse vorm .rtf
.pdf
.doc