Jäätmete sortimine kortermajades

Jäätmete liigiti kogumine on Eestis kohustuslik kõigile majapidamistele. Liigiti on oluline koguda pakendeid, klaasi, paberit ja pappi, biolagunevaid jäätmeid (nii aia- ja pargijäätmeid kui köögijäätmeid), ohtlikke jäätmeid, tekstiili, plaste, puitu, metalle, probleemtooteid ja suurjäätmeid.

Täpsem juhend, kuidas kortermajas jäätmeid sortida on leitav SIIT.