Monoliitse betoonist rulapargi rajamine Kadrinasse

Meede 2.1

Projekt "Monoliitse betoonist rulapargi rajamine Kadrinasse"

Maksumus: 69 680 eurot

Toetus: 49 472.80 eurot

Omafinantseering: 20207.20 eurot

Eesmärk: Projekti üldine eesmärk on rajada Kadrina noortele vaba aja ja aktiivse puhkuse sportlikuks sisustamiseks betoonist rulapark. Uue ja mitmekülgse pargi rajamisel on arvestatud erinevate vanusegruppide ja harrastajate (rula, rulluisud, tõuke- ja trikiratas) huve. Kokku on 12 erinevat rajaelementi, mida saavad kasutada nii algajad kui ka tipptasemel harrastajad.

Projekti sihtgrupp: Rulapark on mõeldud nii rulatajatele, rulluisutajatele ning tõuke- ja trikiratturitele.

Kestvus november 2019 kuni mai 2021

 

 

 

 

 

Matkates Kadrina minevikuradadel

Meede 19.2

Kadrina Vallavalitsuse, Kadrina Keskkooli ning MTÜ Neeruti Seltsi ühisprojekt "Matkates Kadrina minevikuradadel"

Maksumus: 11 765.00 eurot

Toetus: 6 471.92 eurot

Omafinantseering: 5 293.08 eurot

Eesmärk: „Matkates Kadrina minevikuradadel" tegevusvaldkondadeks on haridus, kultuur, ajalugu ja loodus. Projekti peamiseks eesmärgiks on soodustada erinevate tegevuste kaudu osalejate omaalgatust ja aktiivsust, samuti siduda omavahel ning anda edasi erinevate põlvkondade oskusi ja teadmisi, tugevdades seeläbi sotsiaalseid suhteid ning koostööd kogukondade vahel. Kõik projekti tegevused toetavad kodukohaidentiteedi teadvustamist ja süvendamist.

Projekti sihtgruppideks on Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme õpilased ning MTÜ Neeruti Seltsi liikmed, samuti teised kogukonna liikmed, kes osalevad ühistegevustes, mille käigus

  • korraldatakse 1- ja 2-päevaseid kanuu-, ratta- ja jalgsimatku endise Kadrina kihelkonna piire pidi;
  • viiakse läbi koolitusi, seminare ja töötubasid;
  • organiseeritakse õppe- ja kogemuste vahetamiseks bussiekskursioone erinevatesse maakondadesse;
  • koostatakse Kadrina haridus- ja kultuuri ajalugu käsitlev lugemik „Haritud rahvas – aktiivne ja tegus kogukond".

Kestvus aprill 2020 – november 2022