Lumetõrje Kadrina valla teedel ja tänavatel

 

Kadrina vald on jagatud 13 lumelükkamise piirkonnaks, kus teenuse osutajad on selgunud riigihanke tulemusel.

Lumetõrjet alustatakse lume paksusest 12 cm (kohev lumi) ja 6 cm (märg lumi). Lume paksust mõõdetakse roobaste vahel ning teed tuleb puhastada mõlemasuunaliselt.

Töö prioriteetide järjekord:
1. koolide ja lasteaedade juurdesõiduteed;
2. koolibusside liiklusringide teed;
3. valla üldkasutatavad teed;
4. erateed.

Kadrina Vallavalitsuse poolt kindlaksmääratud põhiteed tuleb avada hiljemalt kella 7:00-ks tööpäevadel ja kella 9:00-ks puhkepäevadel. Ristumised teedel (riigi-, valla-, erateed) peavad olema puhastatud. Peale tuisu või tugeva lumesaju lõppu peab tee läbitavus vähemalt ühel sõidurajal olema taastatud 5 tunni jooksul ning mõlema suunaline liiklus kogu piirkonnas 10 tunni jooksul.

Kadrina Vallavalitsuses vastutab lumelükkamise eest abivallavanem Aarne Laas, aarne.laas@kadrina.eetel 524 6009

Piirkonnad Töö tegija
Kadrina aleviku tänavad, parklad ja osaliselt Kadapiku külas asuvad teed. Libeduse tõrjet tehakse Kadrina alevikus vastavalt vajadusele. Kadrina Kommunaal OÜ

Hulja aleviku tänavad, Härjadi ja Tirbiku külades asuvad teed.

Libeduse tõrjet tehakse Hulja alevikus vastavalt vajadusele.

Aru Põllumajanduse OÜ

Kadrina Kommunaal OÜ

Leikude, Mäo ja Undla külades asuvad teed. Kaigerli OÜ
Põima, Ridaküla ja Tokolopi külades asuvad teed. Tapa Autobussipark OÜ
Ama ja Võipere külas asuvad teed. Kadrina Kommunaal OÜ
Kallukse ja osaliselt Vaiatu ja Vohnja külades asuvad teed. Kadapiku Agro OÜ
Kõrveküla, Ohepalu ja osaliselt Vaiatu, Vohnja ja Uku külades asuvad teed. FIE Heiki Tinno
Läsna ja Mõndavere ning Tapa-Loobu maanteest läänepool Arbavere ja Loobu külades asuvad teed. Greidex OÜ
Rõmeda ja Viitna ning Tapa-Loobu maanteest idapool Arbavere ja Loobu külades asuvad teed. Greidex OÜ
Kiku, Pariisi, Salda ja Udriku külades asuvad teed. Tuisumäe OÜ
Jõetaguse, Orutaguse, Saukse, Vandu ja osaliselt Neeruti ja Võduvere külades asuvad teed. Kaigerli OÜ
Jõepere ja osaliselt Neeruti ja Võduvere külades asuvad teed. Ristimetsa talu
Osaliselt Kadapiku, Kihlevere ja Lante külades asuvad teed. Kadrina Kommunaal OÜ