Liikluspiirangud


Kohalikul maanteel nr 2730036 Loobu - Läsna tee kehtib liikluspiirang Massi piirang 10 tonni.
Liikluspiirangu kehtestamine Loobu Läsna teel

 

Teed ja tänavad

 

Valla territoorium on teede võrguga hästi kaetud ning see on piisava tihedusega.
Kadrina valda läbivad riigimaanteed, suuremad neist on Tallinn-Narva ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru.
Kohaliku tähtsusega munitsipaalteede ja -tänavate võrk on Kadrina vallas välja arendatud. Kohalike teede registris on teid 120,84 km, millest mustkatte all on 16,57 km (13%). Tänavaid (Kadrina ja Hulja alevikud) on kokku 20,28 km, sellest 17,88 km on mustkattega (s.o 88,2%). Erateedena on arvele võetud 104,14 km, metsateede registris on 56,63 km. Vallal on 5 silda ja 136 truupi.

Kadrina valla teede ja tänavate nimekiri

Kadrina aleviku ja Hulja aleviku tänavate nimed

Kadrina valla territooriumil asuvate metsatee osa sisaldavate tervikteede nimekiri

 

Veoautode liiklemine valla maanteedel ja tänavatel


Kadrina valla maanteedel ja tänavatel, kus kehtib piirang Veoauto sõidu keeld (313) tuleb taotleda sissesõiduluba.
Loa taotlemisel tuleb taotluses märkida:
sõiduki registreerimisnumber;
mis ajani luba taotletakse;
millisel marsruudil (tee, tänav)
kas luba soovitakse parkimisõiguse või parkimisõigusega.

Veoautode liiklemine Kadrina valla maanteedel ja tänavatel