Majandusaasta aruanded

 

Raamatupidamise aruanded saldoandmike infosüsteemis

Vaatamiseks tuleb valida "Avalik teave".

Tehingupartner Kadrina Vallavalitsus.

 

Aeg Pealkiri Kirjeldus
18.05.22 Kadrina Vallavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate üksuste 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne 
revisjonikomisjoni akt
Kinnitatud volikogu 29.06.2022 otsusega nr 40
25.05.21 Kadrina Vallavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate üksuste 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kinnitatud volikogu 30.06.2021 otsusega 168
15.05.20 Kadrina Vallavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate üksuste 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitatud volikogu 17.06.2020 otsusega nr 126
27.05.19 2018 majandusaasta konsolideeritud aruanne
volikogu revisjonikomisjoni aruanne
Kinnitatud volikogu 26.06.2019 otsusega nr 103
01.05.18 2017 majandusaasta konsolideeritud aruanne Kinnitatud volikogu 27.06.2018 otsusega nr 54
01.06.17 2016 majandusaasta aruanne Kinnitatud volikogu 28.06.2017 otsusega nr 215
01.06.16 2015 majandusaasta konsolideeritud aruanne Kinnitatud volikogu 29.06.2016 otsusega nr 153
01.06.15 2014 majandusaasta konsolideeritud aruanne Kinnitatud volikogu 18.06.2015 otsusega nr 112
01.06.15 Vandeaudiitori aruanne majandusaasta aruandele