Eelarved


EELNÕU Kadrina valla 2021. aasta eelarve esimene lugemine
Lisa 1 eelnõu Kadrina valla 2021. aasta eelarve
Lisa 2 eelnõu Kadrina valla 2021. aasta eelarve
Eelnõu seletuskiri Kadrina valla 2021. aasta eelarve

Kadrina valla 2020. aasta eelarve
Kadrina valla 2020. aasa lisaeelarve

Kadrina valla 2020. aasta eelarve lühiülevaade

EELNÕU Kadrina valla 2020. aasta vastuvõtmine 2. lugemine - seletuskiri
Lisa 1
Lisa 2

EELNÕU Kadrina valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine
Lisa 1
Lisa 2
seletuskiri

EELNÕU Kadrina valla 2020. aasta eelarve 1. lugemine
Lisa 1 eelnõu Kadrina valla 2020. aasta eelarve
Lisa 2 eelnõu Kadrina valla 2020. aasta eelarve
Seletuskiri eelnõu Kadrina valla 2020. aasta eelarve


Kadrina valla 2019. aasta teine lisaeelarve
Kadrina valla 2019. aasta lisaeelarve
Kadrina valla 2019. aasta eelarve
Kadrina valla 2019. aasta eelarve lühiülevaade

Kadrina valla 2019. aasta eelarve eelnõu seletuskiri

Eelarve eelnõu lisad

Määruse "Kadrina valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine" eelnõu

Kadrina valla 2019. aasta eelarve parandusettepanekud seletuskirjaga

EELARVESTRATEEGIAD
Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024
Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023
Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022
Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2021
Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020
Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2021

KORRAD
Kadrina valla finantsjuhtimise kord

Kadrina valla eelarvest kultuuri-, spordi-, ja noorsootööalaste ürituste toetamise kord

Kadrina Vallavalitsuse palgajuhend

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Kadrina valla kaasava eelarve menetlemise kord

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
 

Kadrina valla 2018 aasta eelarve

Kadrina valla 2018 aasta lisaeelarve

Kadrina valla 2017 aasta eelarve

Kadrina valla 2017 aasta lisaeelarve I

Kadrina valla 2017 aasta lisaeelarve II

Kadrina valla 2017 aasta lisaeelarve III

 

 

Majandusaasta aruanded

 

Raamatupidamise aruanded saldoandmike infosüsteemis

Vaatamiseks tuleb valida "Avalik teave".

Tehingupartner Kadrina Vallavalitsus.

 

Aeg Pealkiri Kirjeldus
15.05.20 Kadrina Vallavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate üksuste 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitatud volikogu 17.06.2020 otsusega nr 126
27.05.19 2018 majandusaasta konsolideeritud aruanne
volikogu revisjonikomisjoni aruanne
Kinnitatud volikogu 26.06.2019 otsusega nr 103
01.05.18 2017 majandusaasta konsolideeritud aruanne Kinnitatud volikogu 27.06.2018 otsusega nr 54
01.06.17 2016 majandusaasta aruanne Kinnitatud volikogu 28.06.2017 otsusega nr 215
01.06.16 2015 majandusaasta konsolideeritud aruanne Kinnitatud volikogu 29.06.2016 otsusega nr 153
01.06.15 2014 majandusaasta konsolideeritud aruanne Kinnitatud volikogu 18.06.2015 otsusega nr 112
01.06.15 Vandeaudiitori aruanne majandusaasta aruandele