Kadrina valla noortevolikogu

Kadrina valla noortevolikogu on valla volikogu juurde kuuluv noorteosaluskogu, kuhu kuuluvad 14- 26. aastased Kadrina vallas elavad või Kadrina koolis õppivad noored. Noortevolikogu eesmärgiks on kaasa rääkida erinevates noori puudutavates küsimustes, kaitsta ja esindada valla noorte huve ning kaasata noori rohkem olema aktiivsed kogukonnas. Lisaks saab noortevolikogu määrata enda liikme osalema ka valla volikogu alalistesse komisjonidesse. Noortevolikogu koosseisu kuulub 5-19 liiget, mille täpne liikmete arv otsustatakse enne valimisi. 2021. aasta valimistel on tagatud 9 kandidaadile koht noortevolikogus. Noortevolikogu koosseis valitakse kaheks aastaks.

Kadrina valla noortevolikogu põhimäärus

 

Noortevolikogu valimistest

Juba mitu kuud on käinud ettevalmistused loomaks Kadrina valda noortevolikogu, kes seisaks noorte heaolu ning õiguste ja soovide eest. Initsatiiv enda organisatsiooni järgi tuli noortelt endalt. Nii siis kaasati plaani mitmeid noorsootööga seotud osapooli ja alustati ettevalmistusi.

Noortevolikogu valimised kuulutati välja aprilli alguses, täpselt mõni nädal peale koolide distantsõppele naasmist. Koolidesse noori teavitama minna ei saanud ning tuli leida muid lahendusi. Kuna Kadrina elanikele meeldib vaadata erinevaid videoklippe tegevustest siis valmis noortevolikogu reklaamiks videoklipp, mille peale otsustasid mitmed Kadrina valla noored ja Kadrina Keskkooli õpilased kandideerida. Valimiskomisjoni otsusega sai noortevolikogu 2021–2023 aasta koosseisu 9 liiget. 

Valimised toimusid 6–9. mai elektroonilselt ning 11. mai paberkandjal. Enda valikud tegid pea 10 % hääleõiguslikest noortest.

Kadrina valla noortevolikogu esimene koosolek toimus reedel, 21. mail. Noori olid tervitamas valimiskomisjoni esimees Egert Eenmaa ning valimiskomisjoni liige ja vallavolikogu hariduskomisjoni esimees Mati Tiiter. Kõne alla tulid erinevad probleemi, mida noored tunnevad ning soovivad muuta. Kõige selle juures valiti noortevolikogule juhatus!

Kadrina valla noortevolikogu esimees on Kristi Viita, aseesimees on Liis Lillemägi ning sekretäri ametisse asub Marta Reimal

 

Kadrina valla noortevolikogu liikmed:

Kristi Viita - esimees

Liis Lillemägi - aseesimees

Marta Reimal - sekretär

Jürgen Lankei

Hanna-Eliise Liivak

Maris Piispea

Ketlin Rebane

Rosabel Klopp

Mirko Raik