Raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuste osutamise toetus

 

toetuse nimetus Raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuste osutamise toetus
kirjeldus Kadrina Vallavalitsus võib nimetatud toetust kasutada raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenusteks mis aitavad vähendada  raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.
   
taotluse menetlemise aeg Otsus rahaliste vahendite andmise või andmata jätmise kohta tehakse 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja lisadokumentide registreerimisest Kadrina vallavalitsuse dokumendiregistris.
õigusaktid Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord Kadrina vallas
kontaktisik Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, telefon 322 5623, e-post Siiri.Sammel@kadrina.ee
Toetuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse blanketid on saadaval valla kodulehel ja Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja juures Rakvere tee 14, Kadrina alevik.
vajaminevad dokumendid seadusliku esindaja kirjalik vormikohane taotlus;
lapse isikuttõendava dokumendi koopia;
lapse puude raskusastme tuvastamise otsus;
lapse kehtiv rehapilitatsiooniplaan.
taotluse vorm .rtf
.pdf