Sotsiaaltransport

 

teenuse nimetus Sotsiaaltransporditeenus
kirjeldus Teenus võimaldab puudega isikul, kelle puue taksitab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.
Teenust on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistri järgne aadress on Kadrina vald ja kelle tegelik elukoht on Kadrina vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks abi.
teenuse maksumus veoteenuse tasu 0,20 eurot 1 km;
ooteaja tasu 3 eurot iga tunni kohta;
abistamis- või saatmisteenus 5 eurot korra kohta
õigusaktid Kadrina valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord
  Kadrina Vallavalitsuse 10.05.2016 korraldus nr 212 "Sotsiaaltransporditeenustasude kehtestamine".
kontaktisik

sotsiaalala juhataja Siiri Sammel, telefon 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee;

sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, telefon 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee

Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud helistada sotsiaalala töötajatele esimesel võimalusel transporditeenuse vajaduse ilmnemisel