2018. aastal ilmus käsiraamat "Maamajanduse mitmekesistamine" ehk e-õpik alternatiivettevõtlusest maal. Eesti Töötukassa rahastusel on kohandatud algsest 2017. aastal Moldova jaoks Eesti...

Ilmus käsiraamat "Maamajanduse mitmekesistamine" ehk e-õpik alternatiivettevõtlusest maal

2018. aastal ilmus käsiraamat "Maamajanduse mitmekesistamine" ehk e-õpik alternatiivettevõtlusest maal. Eesti Töötukassa rahastusel on kohandatud algsest 2017. aastal Moldova jaoks Eesti...

Kadrina vallas on metsamaad kokku 17103 hektaril, see on 48% omavalitsuse pindalast. Metsamaast üle poole (55%) on erametsaomanike kätes ja hallata. Erametsaomanikke on Eestis kokku üle 100...

Toeta oma metsa! Tugisüsteem erametsaomanikule

Kadrina vallas on metsamaad kokku 17103 hektaril, see on 48% omavalitsuse pindalast. Metsamaast üle poole (55%) on erametsaomanike kätes ja hallata. Erametsaomanikke on Eestis kokku üle 100...

Haigekassa nõukogu kinnitas täna haigekassa selle aasta eelarve, eelmise aastaga võrreldes suureneb peremeditsiini rahastamine ning palgatõusu saavad ka arstid, õed ja teised...

Kinnitati haigekassa eelarve: prioriteediks arstiabi kättesaadavus ja peremeditsiin

Haigekassa nõukogu kinnitas täna haigekassa selle aasta eelarve, eelmise aastaga võrreldes suureneb peremeditsiini rahastamine ning palgatõusu saavad ka arstid, õed ja teised...

Kinnistute omanikud, kes on Kadrina Vallavalitsuse korraldusega vabastatud korraldatud jäätmeveost, on kohustatud esitama iga jäätmeveost vabastatud aasta kohta järgmise aasta 20. jaanuariks ...

Meeldetuletuseks korraldatud jäätmeveost vabastatud kinnistute omanikele

Kinnistute omanikud, kes on Kadrina Vallavalitsuse korraldusega vabastatud korraldatud jäätmeveost, on kohustatud esitama iga jäätmeveost vabastatud aasta kohta järgmise aasta 20. jaanuariks ...

  Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlikke ja neid toetavaid ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja eraisikuid. Kandidaate saavad...

Siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamine

  Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlikke ja neid toetavaid ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja eraisikuid. Kandidaate saavad...

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ avalik väljapanek toimub ajavahemikul 07.01.2019 - 25.01.2019. Strateegia materjalid on kättesaadavad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL)...

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ avalik väljapanek

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ avalik väljapanek toimub ajavahemikul 07.01.2019 - 25.01.2019. Strateegia materjalid on kättesaadavad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL)...

1. jaanuarist kehtib uus meditsiiniseadmete loetelu, kuhu lisandus 287 uut haigekassa poolt rahastatavat seadet. Oluliselt väheneb diabeetikutest laste omaosalus insuliini pumpravi seadmete...

Haigekassa rahastab 287 uut meditsiiniseadet

1. jaanuarist kehtib uus meditsiiniseadmete loetelu, kuhu lisandus 287 uut haigekassa poolt rahastatavat seadet. Oluliselt väheneb diabeetikutest laste omaosalus insuliini pumpravi seadmete...

  Täna tegutsevaid asutusi Kadrina Huvikeskus ja Kadrina Rahvamaja on soov ühendada terviklikuks kultuuri- ja noortsootöö korraldamisega ning juhtimisega tegelevaks asutuseks. Loodav...

Kadrina vald kavandab kultuurikorralduse muutmist

  Täna tegutsevaid asutusi Kadrina Huvikeskus ja Kadrina Rahvamaja on soov ühendada terviklikuks kultuuri- ja noortsootöö korraldamisega ning juhtimisega tegelevaks asutuseks. Loodav...

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga. Välja...

Maakonna kõrgeim autasu ootab kandidaate

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga. Välja...

  Enam ei pea eraisikud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või kogumismahuti paigaldamiseks toetust saades tulumaksu maksma. Äsja...

Eraisikud saavad tulumaksuvabalt vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks toetust küsida

  Enam ei pea eraisikud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või kogumismahuti paigaldamiseks toetust saades tulumaksu maksma. Äsja...

   Hange "Kadrina valla jäätmete kogumispunkti haldamine" on lõppenud!   Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära „Kadrina valla...

Kadrina valla jäätmete kogumispunkti haldamine

   Hange "Kadrina valla jäätmete kogumispunkti haldamine" on lõppenud!   Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära „Kadrina valla...

    A lates 7. jaanuarist alustab Kuriso-Kadrina liinil sõitev buss teekonda 5 minutit varem!  

Muudatus Kuriso-Kadrina liinil

    A lates 7. jaanuarist alustab Kuriso-Kadrina liinil sõitev buss teekonda 5 minutit varem!  

   Hange "Kadrina vallale kuuluva vara kindlustamine 2019. aastal" on lõppenud! Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina vallale...

Kadrina vallale kuuluva vara kindlustamine

   Hange "Kadrina vallale kuuluva vara kindlustamine 2019. aastal" on lõppenud! Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina vallale...

Eesti Keskkonnauuringute Keskus kutsub hajaasustuses elavaid salv- ja puurkaevude kasutajaid osalema uuringus, et koguda infot kaevude joogivee kvaliteedi kohta. Lääne-Virumaal on kavas võtta...

Kaevuomanikele avaneb võimalus joogivee kvaliteedi kontrollimiseks

Eesti Keskkonnauuringute Keskus kutsub hajaasustuses elavaid salv- ja puurkaevude kasutajaid osalema uuringus, et koguda infot kaevude joogivee kvaliteedi kohta. Lääne-Virumaal on kavas võtta...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23. jaanuar 2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23. jaanuar 2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

  Nii kõlab Soome Vabariigis Helsingis asuva Eira Muusikakooli moto. Kadrina Kunstidekooli õpetajad Piret Villem, Aime Lips, Edvin Lips, Marika Randver, Eve Vunk ja õpilased Anete...

„Muusikaharrastus kuulub kõigile“

  Nii kõlab Soome Vabariigis Helsingis asuva Eira Muusikakooli moto. Kadrina Kunstidekooli õpetajad Piret Villem, Aime Lips, Edvin Lips, Marika Randver, Eve Vunk ja õpilased Anete...

  Arenduskoja 2019. aasta LEADER toetuste taotlusvoorude infopäevad toimuvad 2018. aasta  detsembris. MTÜ Arenduskoja 2019. aasta LEADER  toetuse taotluste vastuvõtuvoor on...

LEADER toetuste taotlusvoorude infopäevad

  Arenduskoja 2019. aasta LEADER toetuste taotlusvoorude infopäevad toimuvad 2018. aasta  detsembris. MTÜ Arenduskoja 2019. aasta LEADER  toetuse taotluste vastuvõtuvoor on...

Kuni riigihanke tulemuste kinnitamiseni, teostavad lumetõrjet Kadrina valla teedel ja tänavatel alljärgnevad ettevõtjad:   Piirkonnad Töö tegija ...

Lumetõrje Kadrina valla teedel ja tänavatel

Kuni riigihanke tulemuste kinnitamiseni, teostavad lumetõrjet Kadrina valla teedel ja tänavatel alljärgnevad ettevõtjad:   Piirkonnad Töö tegija ...

Kadrina Vallavolikogu kehtestas 21. novembril otsusega nr 68 Mäo küla spordi- ja treeningkeskuse arendusala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine,...

Mäo küla spordi- ja treeningkeskuse arendusala detailplaneering

Kadrina Vallavolikogu kehtestas 21. novembril otsusega nr 68 Mäo küla spordi- ja treeningkeskuse arendusala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine,...

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) poolt on paigaldatud Grossi poe vastas asuvale parkimisplatsile 2,5 m3 kollast värvi segapakendite konteiner. Segapakendi konteinerisse on lubatud tuua...

Segapakendite konteiner Grossi poe vastas asuvas parklas

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) poolt on paigaldatud Grossi poe vastas asuvale parkimisplatsile 2,5 m3 kollast värvi segapakendite konteiner. Segapakendi konteinerisse on lubatud tuua...