Kasemetsa kinnistu enampakkumine

Kadrina Vallavalitus müüb suulise enampakkumise korras Kadrina vallale kuuluva Jõepere külas asuva Kasemetsa kinnistu registriosa number 931 katastritunnusega 27305:003:0330 pindalaga 17,4 ha.

Enampakkumise alghind 43 500 eurot, pakkumise sammu suurus 1000 eurot. Enampakkumine toimub Kadrina vallamaja saalis 14. mail 2019. aastal kell 11.00. Osavõtutasu suurus 50 eurot ja tagatisraha 4350 eurot tasuda enne enampakkumise algust Kadrina Vallavalitsuse arvelduskontole EE76 2200 0011 2018 4216 Swedbank.

Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kannab ostja.

Kontaktisik Aarne Laas, telefon 524 6009