Osale Eesti tuleviku kujundamises!

Riigikantselei ja rahandusministeerium ootavad kõiki Eesti inimesi riigi pikaajalise strateegia "Eesti 2035" loomises kaasa lööma. Rahandusministeeriumi strateegilise planeerimise juht Magnus Urb selgitab - kus, miks ja milles osalema oodatakse.

„Loodav strateegia annab Eesti tulevikule raami. See hakkab hõlmama riigi strateegilisi sihte ning olulisemaid reforme ja investeeringuid, millest sõltub väga palju Eesti järgmiste kümnendite areng," selgitas Magnus Urb. Pikaajaline strateegia koostatakse aastani 2035 ning see hõlmab kõiki Eesti eluvaldkondi.

„Strateegia osana on kuni 10. maini käimas ka üle-eestiline arvamuskorje, mille käigus ootame kõikide inimeste arvamusi, et välja sõeluda viis kõige olulisemat märksõna – milline on Eesti, kus oleks 2035. aastal hea elada, töötada, õppida või viibida. Tulemuse põhjal hakkame sõnastama pikaajalisi sihte Eesti jaoks," selgitas rahandusministeeriumi esindaja. „Kutsume seega arvamuskorjes osalema kõiki inimesi, organisatsioone ja ettevõtteid, kes soovivad Eesti tuleviku kujundamises kaasa lüüa."

Arvamuskorjes osalemiseks tuleks täita lühike e-küsimustik aadressil www.eesti2035.ee. Need inimesed, kes e-kanaleid kasutada ei saa või ei soovi, on küsimustik paberil täitmiseks ka raamatukogudes üle Eesti.

„Arvamuskorjele järgnevad üle-eestilised seminarid ja arutelud juunikuus, et hakata analüüsima sihtideni jõudmiseks vajalikke lahendusi, suuremaid reforme ja rahastusvajadusi. Ootame ka seminaridel kaasa lööma kõiki huvilisi üle Eesti," lausus Urb.

Seminarid toimuvad 3.-13. juunini üle Eesti, täpsem info ja registreerimisvorm lisatakse 10. maiks strateegia lehele www.riigikantselei.ee/eesti2035. Strateegia „Eesti 2035" peaks valmima 2020. aasta kevadeks.