Seinte montaaž on lõppenud, 04.10.19

1. oktoobril toimus Kadrina esmatasandi tervisekeskuse 15. töökoosolek, mille käigus saadi teada järgmist: seinte montaaž on lõpetatud, lagede montaaž leiab peagi lõpu. Katuslagi tuleb koheselt katta aurutõkkega. Tellija juhtis tähelepanu vajadusele katta ka kõik puitdetailid niiskuse eest, sest vihma kahjustused puidul jäävad nähtavaks igavesti.

Ehituse karkass valmib lõplikult oktoobri teisel nädalal.

Kooskõlastati Kadrina esmatasandi tervisekeskusele akende tootja ja paigaldaja, kelleks on Huljal tegutsev AS Aru Grupp.

Tellija soovis, et platside ja teede katendid paigaldatakse 2020. aastal, nii nagu hankes oli kirjas.

Oma tulevaste tööruumidega tutvusid ka perearstid, kes on uutest ruumidest ootusärevil. Ühes perearstidega otsustati alustada läbirääkimisi mööbli hanke kooskõlastamiseks. Koos mööbli asukohtadega lepitakse kokku ka kõik tugev- ja nõrkvoolu pistikute asukohad.

Hetkeolukord kinnitab, et tööd on graafikus ning objekt peaks valmima tähtaegselt.

 

Aarne Laas

abivallavanem

 

Droonifotod Kadrina esmatasandi tervisekeskuse valmimisest