Varade publitseerija

« Tagasi

Avatud on elaniku jaoks kolm väga olulist taotlusvooru

Kadrina valla elanikul on võimalik 25. aprillist kuni 31. maini taotleda toetust: erateede ehitus- ja remonttöödeks, eraparkale ehitamiseks ning elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks või parendamiseks.
 

Nr 1. Erateede ehitus- ja remonttööde teostamise toetuste taotluste vastuvõtmine toimub 25. aprillist 2022 kuni 31. maini 2022 k.a.

Toetust on õigus saada füüsilisel isikul või isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kadrina vald ja kes omavad Kadrina valla haldusterritooriumil erateed või kasutavad erateed teeservituudi või kirjaliku kokkuleppe alusel.

Toetuse suuruseks ühe eratee või teelõigu kohta aastas on 50% teostatud tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot aastas.

Selgitused ja taotluse leiad taotlemiseks siit: vorm

Toetuste taotluste menetlemise ja hindamise komisjon: esimees Aarne Laas  liikmed: Meelis Salm, Aivar Aruja, Tiina Nirgi, Andres Nukk

Kadrina valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise kord

 

Nr 2. Eraparklate ehitamise toetuste taotluste vastuvõtmine toimub 25. aprillist 2022 kuni 31. maini 2022 k.a.

Parklate ehitamise toetust on õigus taotleda Kadrina vallas sõiduautode ja nendega võrdsustatud veokite parklate ehitamiseks korteriühistutel. Parklasse ehitatavate parkimiskohtade minimaalne arv on 10 parkimiskohta koos invasõiduki parkimiskohaga.

Toetuse suuruseks ühe parkla kohta on 50% tehtavate tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot.

Selgitused ja taotluse leiad täitmiseks siit: vorm.

Toetuste taotluste menetlemise ja hindamise komisjon: esimees: Aarne Laas, liikmed: Aivar Aruja, Meelis Salm, Tiina Nirgi, Andres Nukk.

Kadrina vallas eraparklate ehitamise toetamise kord

 

Nr 3. Kadrina valla elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamist või parendamise toetuste taotluste vastuvõtmine toimub 25. aprillist 2022 kuni 31. maini 2022 k.a.

Kadrina valla elamute vee- ja kanalisatsiooni süsteemide rajamise või parendamise toetust on õigus saada füüsilisel isikul või isikutel kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari seisuga on Kadrina vald ja kes omavad Kadrina valla haldusterritooriumil kinnistut, millel asub seaduslikul alusel püstitatud elamu või on väljastatud elamu ehitamiseks ehitusluba.

Üksikelamute puhul peab omaniku või vähemalt ühe omaniku elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari seisuga olema Kadrina vald. Leibkonda kuuluvate perekonnaliikmete elukoht rahvastikuregistri andmetel ei pea olema Kadrina vald, kuid projekti tulemusel rajatud või parendatud vee- või kanalisatsioonisüsteemide järgselt eeldab vallavalitsus, et ka leibkonda kuuluvate pereliikmete elukoht saab olema Kadrina vald.

Kortermajade puhul peab vähemalt 75% korteriomandi omanike elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari seisuga olema Kadrina vald.

Toetuse suuruseks ühe majapidamise kohta aastas on 50% teostatud tööde kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot.

Toetuse suuruseks kortermajade puhul on 50% teostatud tööde kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot nelja korteriomandi kohta.

Selgitused ja taotluse leiad täitmiseks siit: vormid.

Toetuste taotluste menetlemise ja hindamise komisjon: esimees: Aarne Laas, liikmed: Aivar Aruja, Meelis Salm, Tiina Nirgi.

Kadrina valla elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise toetamise kord