Varade publitseerija

Olukorrast Pargi tänava monumendiga

Vallavalitsus otsustas 19. juulil, et Kadrina alevikus Pargi tänaval asunud II maailmasõjas langenute ühishaud asub ebasobivas asukohas ning esitas monumendi eemaldamiseks avalduse kaitseministeeriumile, kes ka otsustab ja teostab ümbermatmise.

Kaitseministeerium nõustus sellega, et koht on ebasobiv ja 21. oktoobril 2022 väljastas kaitseminister vastava käskkirja, millest teavitati volikogu, et Pargi tänaval asuv haud ja monument on võetud ümbermatmist ootavate monumentide nimekirja. Kaitseministeerium andis seejuures mõista, et ooteaeg on pikk ja talvel ümbermatmisi ei teostata.

26. oktoobril toimunud volikogu istungil edastati volikogu esimehele üle otsuse eelnõu "Kadrina alevikus paikneva II maailmasõja monumendi teisaldamine". Üheteistkümne volikogu liikme soov oli, et haual olev monument eemaldataks enne ümbermatmist. Vallavalitsus andis enne 30. novembril toimunud volikogu istungit liikmetele teada, et sõjahaudade kaitse seaduse järgi koos säilmete ümbermatmise otsustamisega lahendatakse hauamonumendi või -tähise teisaldamine, kohandamine, demonteerimine või säilitamine. Seaduse järgi teisaldatakse hauamonument või mõni muu hauatähis, nagu hauaplaat ja rist, säilmete senisest asupaigast uude matmispaika. Seega hauamonumendi demonteerimine ei kuulu kohaliku omavalitsuse ega volikogu pädevusse.

Paraku 29. novembril eemaldas Kadrina valla kodanik omavoliliselt Pargi tänaval oleva monumendi. Sellest teavitati kaitseministeeriumi, kes andis soovituse, et kuni ümbermatmiseni oleks haud väärikalt tähistatud.