Varade publitseerija

Haigekassa iseseisva statsionaarse õendusabi hanke tulemuste tõttu on tekkinud konkureerivate õendusabi teenusepakkujate vahel kohtuvaidlus ja avalikkuses levib väiteid, et seetõttu on ohus...

Hospiitsteenus on abivajajatele tagatud

Haigekassa iseseisva statsionaarse õendusabi hanke tulemuste tõttu on tekkinud konkureerivate õendusabi teenusepakkujate vahel kohtuvaidlus ja avalikkuses levib väiteid, et seetõttu on ohus...

    Kadrina Spordikeskus annab teada, et keskust on tabanud tehniline rike! Rikke tõttu on hetkel basseini ääres õhutemperatuur tavapärasest jahedam. Küll aga on basseinis...

Tähelepanu, ujumise sõbrad!

    Kadrina Spordikeskus annab teada, et keskust on tabanud tehniline rike! Rikke tõttu on hetkel basseini ääres õhutemperatuur tavapärasest jahedam. Küll aga on basseinis...

Algab üle-euroopaline emakakaelavähi ennetamise nädal Eestis, milles Eesti Vähiliit ja Eesti Haigekassa juhivad naiste ja avalikkuse tähelepanu emakakaelavähi ennetamise ning varase avastamise...

„Kingi endale kindlustunne“

Algab üle-euroopaline emakakaelavähi ennetamise nädal Eestis, milles Eesti Vähiliit ja Eesti Haigekassa juhivad naiste ja avalikkuse tähelepanu emakakaelavähi ennetamise ning varase avastamise...

 Kadrina valla ajalehe Kodukant  jaanuarikuu number  

Lehe uus number

 Kadrina valla ajalehe Kodukant  jaanuarikuu number  

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maatüki andmeid, mille tulemusel viidi maatüki piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Sellest tulenevalt muutusid kõlvikute andmed ja...

Riiklikes registrites uuendati maaga seotud andmeid

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maatüki andmeid, mille tulemusel viidi maatüki piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Sellest tulenevalt muutusid kõlvikute andmed ja...

2018. aastal ilmus käsiraamat "Maamajanduse mitmekesistamine" ehk e-õpik alternatiivettevõtlusest maal. Eesti Töötukassa rahastusel on kohandatud algsest 2017. aastal Moldova jaoks Eesti...

Ilmus käsiraamat "Maamajanduse mitmekesistamine" ehk e-õpik alternatiivettevõtlusest maal

2018. aastal ilmus käsiraamat "Maamajanduse mitmekesistamine" ehk e-õpik alternatiivettevõtlusest maal. Eesti Töötukassa rahastusel on kohandatud algsest 2017. aastal Moldova jaoks Eesti...

Kadrina vallas on metsamaad kokku 17103 hektaril, see on 48% omavalitsuse pindalast. Metsamaast üle poole (55%) on erametsaomanike kätes ja hallata. Erametsaomanikke on Eestis kokku üle 100...

Toeta oma metsa! Tugisüsteem erametsaomanikule

Kadrina vallas on metsamaad kokku 17103 hektaril, see on 48% omavalitsuse pindalast. Metsamaast üle poole (55%) on erametsaomanike kätes ja hallata. Erametsaomanikke on Eestis kokku üle 100...

Haigekassa nõukogu kinnitas täna haigekassa selle aasta eelarve, eelmise aastaga võrreldes suureneb peremeditsiini rahastamine ning palgatõusu saavad ka arstid, õed ja teised...

Kinnitati haigekassa eelarve: prioriteediks arstiabi kättesaadavus ja peremeditsiin

Haigekassa nõukogu kinnitas täna haigekassa selle aasta eelarve, eelmise aastaga võrreldes suureneb peremeditsiini rahastamine ning palgatõusu saavad ka arstid, õed ja teised...

Kinnistute omanikud, kes on Kadrina Vallavalitsuse korraldusega vabastatud korraldatud jäätmeveost, on kohustatud esitama iga jäätmeveost vabastatud aasta kohta järgmise aasta 20. jaanuariks ...

Meeldetuletuseks korraldatud jäätmeveost vabastatud kinnistute omanikele

Kinnistute omanikud, kes on Kadrina Vallavalitsuse korraldusega vabastatud korraldatud jäätmeveost, on kohustatud esitama iga jäätmeveost vabastatud aasta kohta järgmise aasta 20. jaanuariks ...

  Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlikke ja neid toetavaid ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja eraisikuid. Kandidaate saavad...

Siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamine

  Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlikke ja neid toetavaid ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja eraisikuid. Kandidaate saavad...

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ avalik väljapanek toimub ajavahemikul 07.01.2019 - 25.01.2019. Strateegia materjalid on kättesaadavad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL)...

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ avalik väljapanek

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ avalik väljapanek toimub ajavahemikul 07.01.2019 - 25.01.2019. Strateegia materjalid on kättesaadavad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL)...

1. jaanuarist kehtib uus meditsiiniseadmete loetelu, kuhu lisandus 287 uut haigekassa poolt rahastatavat seadet. Oluliselt väheneb diabeetikutest laste omaosalus insuliini pumpravi seadmete...

Haigekassa rahastab 287 uut meditsiiniseadet

1. jaanuarist kehtib uus meditsiiniseadmete loetelu, kuhu lisandus 287 uut haigekassa poolt rahastatavat seadet. Oluliselt väheneb diabeetikutest laste omaosalus insuliini pumpravi seadmete...

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga. Välja...

Maakonna kõrgeim autasu ootab kandidaate

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga. Välja...

  Enam ei pea eraisikud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või kogumismahuti paigaldamiseks toetust saades tulumaksu maksma. Äsja...

Eraisikud saavad tulumaksuvabalt vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks toetust küsida

  Enam ei pea eraisikud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või kogumismahuti paigaldamiseks toetust saades tulumaksu maksma. Äsja...

   Hange "Kadrina valla jäätmete kogumispunkti haldamine" on lõppenud!   Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära „Kadrina valla...

Kadrina valla jäätmete kogumispunkti haldamine

   Hange "Kadrina valla jäätmete kogumispunkti haldamine" on lõppenud!   Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära „Kadrina valla...

    A lates 7. jaanuarist alustab Kuriso-Kadrina liinil sõitev buss teekonda 5 minutit varem!  

Muudatus Kuriso-Kadrina liinil

    A lates 7. jaanuarist alustab Kuriso-Kadrina liinil sõitev buss teekonda 5 minutit varem!  

   Hange "Kadrina vallale kuuluva vara kindlustamine 2019. aastal" on lõppenud! Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina vallale...

Kadrina vallale kuuluva vara kindlustamine

   Hange "Kadrina vallale kuuluva vara kindlustamine 2019. aastal" on lõppenud! Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina vallale...

Eesti Keskkonnauuringute Keskus kutsub hajaasustuses elavaid salv- ja puurkaevude kasutajaid osalema uuringus, et koguda infot kaevude joogivee kvaliteedi kohta. Lääne-Virumaal on kavas võtta...

Kaevuomanikele avaneb võimalus joogivee kvaliteedi kontrollimiseks

Eesti Keskkonnauuringute Keskus kutsub hajaasustuses elavaid salv- ja puurkaevude kasutajaid osalema uuringus, et koguda infot kaevude joogivee kvaliteedi kohta. Lääne-Virumaal on kavas võtta...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23. jaanuar 2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23. jaanuar 2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

  Nii kõlab Soome Vabariigis Helsingis asuva Eira Muusikakooli moto. Kadrina Kunstidekooli õpetajad Piret Villem, Aime Lips, Edvin Lips, Marika Randver, Eve Vunk ja õpilased Anete...

„Muusikaharrastus kuulub kõigile“

  Nii kõlab Soome Vabariigis Helsingis asuva Eira Muusikakooli moto. Kadrina Kunstidekooli õpetajad Piret Villem, Aime Lips, Edvin Lips, Marika Randver, Eve Vunk ja õpilased Anete...

Näitan: 541-560
Elemente lehe kohta 20
of 29