Laskevõistlus "Viru Kevad"

27. aprillil 2019, ajavahemikul 10:00-15:00 toimub Jõetaguse harjutusväljakul treening-laskevõistlus "Viru Kevad".

Võistlusel osalevad litseneeritud laskesportlased Viru Laskeklubist ja teistest Eesti SRA-laskespordi klubidest. Võistluse korraldab Viru Laskeklubi ja võistluse eest vastutavaks isikuks on määratud rahvusvahelise kategooria laskespordikohtunik Virgo Inno, kontakt 518 9004.

Lasuhelid võivad kostuda Kadrina, Jõetaguse, Orutaguse, Neeruti, Vandu ja Hulja asulatesse. Rakendatavate ohutusmeetmetega on tagatud, et oht inimeste tervisele ja varale puudub. Täname kohalikke elanikke mõistva suhtumise eest!

Viru Laskeklubi on avalikes huvides tegutsev, mittetulunduslik spordiorganisatsioon, mis ühendab reservväelasi, kaitseliitlasi ja politseiametnikke. Meie põhikirjaliseks eesmärgiks on arendada ja populariseerida elanikkonna- ning riigikaitselist teadlikkust ja oskusi. Viru Laskeklubi on partnerorganisatsioon Kaitseliidu Viru malevale,
Kadrina Keskkoolile ja kohalikule jahindusühistule "Nugis".