Vallavalitsuse istungi päevakord, 04.05.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 04. mail 2021. aastal. Istungi päevakord:

  1. Tugiisikuteenuse osutamise lõpetamine
  2. Tugiisikuteenuse osutamine
  3. Valla eelarvest täiendava sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine
  4. Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks
  5. Alla lihthanke piirmäära hanke "Kadrina paisjärve uuringud" tulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine
  6. Teave