Vallavalitsuse istungi päevakord, 06.04.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 06. aprillil 2021. aastal. Istungi päevakord:

  1. Projekteerimistingimuste määramised
  2. Alla lihthanke piirmäära hanke "Hulja alevikus Vandu tee ja Kooli tn valgustus" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ja töövõtulepingu allkirjastamine
  3. Riigihanke "Muru niitmine Kadrina valla haljasaladel 2021-2023" korraldamine
  4. Otsuse eelnõu "Kinnisasja osa kasutusse andmine" esitamine volikogule
  5. Ehitusteatise kooskõlastamine
  6. Kaitseväe väljaõppe kooskõlastamine tagalapataljoni väliharjutuse läbiviimiseks Arbavere külas
  7. Teave