Vallavalitsuse istungi päevakord, 12.10.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 12. oktoobril 2021. aastal. Istungi päevakord:

  1. Suurfarmi kinnisasja jagamine ning sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine
  2. Innu kinnisasja jagamine ning sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine
  3. Kadrina Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
  4. Lepingu muutmine
  5. Laenu hanke tulemuste kinnitamine
  6. Arvamuse andmine määruse eelnõule "Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025" esitatud ettepaneku kohta