Vallavalitsuse istungi päevakord, 25.05.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 25. mail 2021. aastal. Istungi päevakord:

  1. Eluruumide üürilepingute pikendamised
  2. Lasteaiakoha tasumine
  3. Lihthanke "Mustkattega teede ehitus ja remont 2021" korraldamine
  4. Huvihariduse ja -tegevuse toetuse määramine
  5. Laskepaiga rajamiseks nõusoleku andmisest keeldumine
  6. Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi liikursuurtükiväepataljoni tulepatarei lahinglaskmise läbiviimise kooskõlastamine
  7. Kadrina Vallavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate üksuste konsolideeritud majandusaasta aruande esitamine volikogule