Vallavolikogu istungi päevakord, 22.09.21

Kadrina Vallavolikogu järgmine istung toimub 22. septembril 2021. aastal kell 16.00 Kadrina rahvamajas. Istungi päevakord:

  1. Kadrina valla põhimäärus
  2. Kadrina valla 2021. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine
  3. Laenu võtmine
  4. Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025
  5. Loa andmine alla lihthanke piirmäära hanke "Kadrina Keskkoolile õppesõiduauto rentimine" korraldamiseks
  6. Loa andmine avatud riigihanke "Lume lükkamine Kadrina valla teedel ja tänavatel 2021-2024" korraldamiseks
  7. Kadrina valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine