Vallavolikogu istungi päevakord, 28.04.21

Kadrina Vallavolikogu järgmine istung toimub 28. aprillil 2021. aastal kell 16.00 Kadrina rahvamajas. Istungi päevakord:

  1. Määruse eelnõu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" teine lugemine ja vastuvõtmine
  2. Otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine projektis "Virumaa Soome hüpe" osalemiseks ja projekti finantseerimiseks" esitamine volikogule
  3. Otsuse eelnõu "Osaühingu Kadrina Hooldekodu põhikirja muutmine" esitamine volikogule
  4. Otsuse eelnõu "Kinnisasja osa kasutusse andmine" esitamine volikogule
  5. Otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine kinnisasjadele isikliku servituudi seadmiseks" esitamine volikogule
 Seoses koroonaviiruse leviku piiramisega toimub volikogu istung suuremas saalis, kus puudub statsionaarne ülekandevõimalus. Seetõttu võib tänase ülekande käigus esineda tõrkeid. Kadrina vallavolikogu istungi ülekanne on nähtav veebikaamera vahendusel