Kadrina Keskkooli avaaktus, 02.09.19

 

 

Kadrina Kunstidekooli avaaktus, 02.09.19

 

Kadrina vallavolikogu järgmine istung toimub 28. augustil 2019. Istungi päevakord: Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmine 1. lugemine Kadrina valla eelaarvestrateegia...

Vallavolikogu istungi päevakord, 28.08.19

Kadrina vallavolikogu järgmine istung toimub 28. augustil 2019. Istungi päevakord: Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmine 1. lugemine Kadrina valla eelaarvestrateegia...

 Kadrina valla ajalehe Kodukant augustikuu ajaleht!

Augustikuu Kodukant

 Kadrina valla ajalehe Kodukant augustikuu ajaleht!

 

Piibe Teater "Varjud"

 

Ristisalu ehitustööd on planeeritud järgnevalt: kunstiteose rajamine haljasalale, isetekkelise parkla muutmine kõvakatendiks, uudse valgustuslahenduse elluviimine, infotahvli paigaldamine ja...

Ristisalu ehitus sai alguse!

Ristisalu ehitustööd on planeeritud järgnevalt: kunstiteose rajamine haljasalale, isetekkelise parkla muutmine kõvakatendiks, uudse valgustuslahenduse elluviimine, infotahvli paigaldamine ja...

 

Andres Rootsi plaadiesitluskontsert, 24.08.19

 

 
Kadrina vallavalitsuse järgmine istung toimub 21. augustil 2019. Istungi päevakord: Loobu metskond 31 katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside määramine Arvamuse andmine...

Vallavalitsuse istungi päevakord, 21.08.19

Kadrina vallavalitsuse järgmine istung toimub 21. augustil 2019. Istungi päevakord: Loobu metskond 31 katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside määramine Arvamuse andmine...

Esimest korda on Kadrina valla kodanikel võimalus kaasa rääkida valla raha kasutamisel, milleks tänavu on valla eelarves 15 000 eurot. Just praegu on aeg läbi mõelda ideed, mis on...

Algab Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekute esitamine

Esimest korda on Kadrina valla kodanikel võimalus kaasa rääkida valla raha kasutamisel, milleks tänavu on valla eelarves 15 000 eurot. Just praegu on aeg läbi mõelda ideed, mis on...

Kadrina Vallavalitsus koormab hoonestusõigusega kirjalikul enampakkumisel Kadrina vallale kuuluva Kadrina alevikus Viru tn 14c asuva hoonestatud kinnistu, sihtotstarbega 100% elamumaa, suurusega...

Viru tn 14c hoonestusõigus

Kadrina Vallavalitsus koormab hoonestusõigusega kirjalikul enampakkumisel Kadrina vallale kuuluva Kadrina alevikus Viru tn 14c asuva hoonestatud kinnistu, sihtotstarbega 100% elamumaa, suurusega...

  3. augustil 2019, ajavahemikul 10:00-15:00 korraldab Viru Laskeklubi oma liikmetele Jõetaguse harjutusväljakul SRA Eesti Meistrivõistlusteks valmistumise treening-kontrollvõistluse....

Viru Laskeklubi treening-laskevõistlus

  3. augustil 2019, ajavahemikul 10:00-15:00 korraldab Viru Laskeklubi oma liikmetele Jõetaguse harjutusväljakul SRA Eesti Meistrivõistlusteks valmistumise treening-kontrollvõistluse....

 3. august kell 22.30 kuni 4. august kell 01.30 on Vandu teel asuv Hulja raudteeülesõit seoses remonttöödega suletud. Liiklus on reguleeritud vastavalt lisatud skeemile. Loodame...

Hulja raudteeülesõit suletud, 3.08.19

 3. august kell 22.30 kuni 4. august kell 01.30 on Vandu teel asuv Hulja raudteeülesõit seoses remonttöödega suletud. Liiklus on reguleeritud vastavalt lisatud skeemile. Loodame...

23 aastat tegutsenud ettevõte ootab oma sõbralikku kollektiivi alates 21. augustist osalise tööajaga puhastusteenindajat. Töö sobib ka õpilasele. Töö tegemise asukoht Kadrina Keskkool. Täiendava...

Tööpakkumine - puhastusteenindaja

23 aastat tegutsenud ettevõte ootab oma sõbralikku kollektiivi alates 21. augustist osalise tööajaga puhastusteenindajat. Töö sobib ka õpilasele. Töö tegemise asukoht Kadrina Keskkool. Täiendava...

 TÄHELEPANU! 17. juulil laiendatakse Kadrina raudteeülesõidu asfaltkatet. Seetõttu võib olla raskendatud liiklemine ülesõidukohal alates 8.45 kuni kell 19. Hommikul töötab asfaldifrees ja...

Raudteeülesõit, 17.07.19

 TÄHELEPANU! 17. juulil laiendatakse Kadrina raudteeülesõidu asfaltkatet. Seetõttu võib olla raskendatud liiklemine ülesõidukohal alates 8.45 kuni kell 19. Hommikul töötab asfaldifrees ja...

 

Kabelikontsert, 19.07.19

 

 Kuni 1. augustini on võimalik huvitegevuse teenuse pakkujatel ning valla hallatavad asutused esitada taotlus huvitegevuse toetamiseks eelarveaasta septembrist detsembrini.

Huvitegevuse taotulus hiljemalt 1. august

 Kuni 1. augustini on võimalik huvitegevuse teenuse pakkujatel ning valla hallatavad asutused esitada taotlus huvitegevuse toetamiseks eelarveaasta septembrist detsembrini.

26. juunil algatas Kadrina Vallavolikogu Kadrina valla arengukava aastateks 2018-2035 muutmise. Ettepanekuid vallaelanikelt arengukava uuendamise osas oodatakse hiljemalt 10. augustiks ...

Arengukava muudatusettepanekud

26. juunil algatas Kadrina Vallavolikogu Kadrina valla arengukava aastateks 2018-2035 muutmise. Ettepanekuid vallaelanikelt arengukava uuendamise osas oodatakse hiljemalt 10. augustiks ...

Kadrina valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendium i andmise eesmärgiks on tagada kvalifitseeritud õpetajate ja tugispetsialistide töötamine valla haridusasutustes ning soodustada uute...

Õpetaja ja tugispetsialististi stipendium

Kadrina valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendium i andmise eesmärgiks on tagada kvalifitseeritud õpetajate ja tugispetsialistide töötamine valla haridusasutustes ning soodustada uute...

Reedel, 28. juunil liigub Lääne-Virumaal ringi juubelilaulu- ja tantsupeo tuli. Kell 9.30 võtavad Haljala vallalt peotule vastu Kadrina vallavanem Kairit Pihlak ja Kadrina Saunaklubi president...

Laulu- ja tantsupeo tule tulemine

Reedel, 28. juunil liigub Lääne-Virumaal ringi juubelilaulu- ja tantsupeo tuli. Kell 9.30 võtavad Haljala vallalt peotule vastu Kadrina vallavanem Kairit Pihlak ja Kadrina Saunaklubi president...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 8