Vaimse tervise teenusetoetus kohalikule omavalitsusele

Sotsiaalministeeriumi toetatud taotlused

Toetusmeede: Vaimse tervise teenusetoetus kohalikule omavalitsusele

Toetuse eesmärk: Eesmärk on parandada kohalikul tasandil psühholoogilise abi pakkumist ja seeläbi leevendada COVID-19 pandeemiast tulenevat negatiivset mõju Eesti elanike vaimsele tervisele.

Riigieelarveline toetus: 5319 eurot

Toetuse kasutamise periood: 01.09.2021–31.12.2021

Osutatavad teenused projekti raames: Kohalikul tasandil vaimse tervise teenuste pakkumine