Hanketeade: „Kadrina pritsumaja II korruse väljaehitamine“

Kadrina vallavalitsus on algatanud alla lihthanke piirmäära hanke „Kadrina pritsumaja II korruse väljaehitamine".

Hanke tingimused

  • Hinnapakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud pakkumisena aadressile kadrina@kadrina.ee hiljemalt 27. aprill 2023 aastal kell 10.00.
  • Hankija hindab ja võrdleb ainult neid pakkumusi, mis on koostatud ja esitatud hankija poolt hinnapäringu lisaks oleval vormil.
  • Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on madalaim pakutud hind.
  • Pakkuja jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui pakutav hind ületab hankelepingu eeldatava maksumuse ja hankija finantseerimisvõimalused.

Dokumendid:

Hinnapakkumise põhi

Kadrina Pritsumaja ümberehituse eelprojekt


Täiendav info:

 Abivallavanem Aarne Laas

+372 524 6009

Aarne.laas@kadrina.ee


Kadrina valla hankekord
Riigihangete seadus
Riigihangete register

2023. aasta hankeplaan (kinnitatud vallavalitsuse 11.04.2023 korraldusega nr 68)