Kadrina aleviku Rakvere teele tänavavalgustuse ehitamine

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke „Kadrina aleviku Rakvere teele tänavavalgustuse ehitamine". Planeeritav tööde algus on 2020. aasta augusti ning eeldatav tööde lõpp on 31. oktoober 2020. Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 31. juuliks 2020 kell 10.00. Pakkumused esitada e-posti aadressil kadrina@kadrina.ee.

 

Hankedokumendid

Dokumendid

Rakvere tee parkla ja kõnniteede teostusmõõdistus

 

 

Kadrina rahvamaja remonttööd

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kadrina rahvamaja remonttööd". Planeeritav hankelepingu algus on hilisemalt 29. juuni 2020, lepingu lõpptähtaeg on 24. august 2020. Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 16. juunil kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile kadrina@kadrina.ee.

 

Hankedokumendid

 

Teeäärte niitmine Kadrina vallas 2020

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära "Teeäärte niitmine Kadrina vallas 2020". Planeeritav tööde algus on 15. juuni 2020, eeldatav tööde lõpp on 15. oktoober 2020. Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 5. juuni kell 10.00. Pakkumused esitada kirjalikult Rakvere tee 14, Kadrina alevik või e-postile kadrina@kadrina.ee.

 

Hanke dokumendid

 

Monoliitse betoonist rulapargi rajamine

 

 Hange "Monoliitse betoonist rulapargi rajamine" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära „Monoliitse betoonist rulapargi rajamine". Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 29. aprillil kell 10.00. Pakkumused esitada aadressil kadrina@kadrina.ee

 On muudetud hanke "Monoliitse betoonist rulapargi rajamine" hankedokumenti. Hankija täiendas kahe olulise kriteeriumi puudumise osas hankedokumendi punkti 4. Nõuded pakkujale alapeatükkide 4.4. ja 4.5. lisamisel. Pakkumiste esitamise tähtaega pikendatakse kuni 06. maini 2020 kell 11.00.

 

Hankedokument

Kujundusplaan

Lisad

 

Edukaks kuulutati Skatepargid OÜ.

 

Kruusakattega teede tolmutõrje Kadrina vallas

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära „Kruusakattega teede tolmutõrje Kadrina vallas 2020 aastal". Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 15. aprillil kell 10.00. Pakkumused esitada aadressil kadrina@kadrina.ee

 

Hankedokument

 

Kadrina valla tee- ja tänavakatetel aukude remont

 

 Hange "Kadrina valla tee- ja tänavakatetel aukude remont" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära „Kadrina valla tee- ja tänavakatetel aukude remont". Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt  31. märtsil kell 10.00. Pakkumused esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

 

Hankedokumendid

 

Edukaks tunnistati Osaühing ÜLE.

 

Kadrina valla jäätmekava aastateks 2021-2026 koostamine

 Hange "Kadrina valla jäätmekava aastateks 2021-2026 koostamine" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina valla jäätmekava aastateks 2021-2026 koostamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt  10. veebruaril kell 10.00. Pakkumused esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

 

Hankedokument

Töövõtuleping

Vorm 1

Vorm 2

 

Edukaks tunnistati LEMMA OÜ.

 

Kadrina vallale kuuluva vara kindlustamine 2020. aastal

 
 Hange "Kadrina vallale kuuluva vara kindlustamine 2020. aastal" on lõppenud!
 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina vallale kuuluva vara kindlustamine 2020. aastal". Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 15. novembril kell 10.00. Pakkumused esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

 

Hankedokument

Objektide nimekiri ja kindlustussummad

Pakkumuse vorm

 

Edukaks tunnistati Salva Kindlustuse AS.

 

Rajatraktori ostmine

 

 Hange rajatraktori ostmiseks on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke (213244) rajatraktori ostmine, vastavalt Kadrina valla terviseradade väljaarendamise põhiprojektile „Kadrina terviseradade väljaarendamine". Link hankele https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1603070/general-info

 

Edukaks tunnistati Kessu Oy.

 

Kadrina spordihoone jõusaali ja fuajee renoveerimine

 

 Hange "Kadrina Spordikeskuse ümberehitus" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke (213214) Kadrina spordihoone jõusaali, fuajee ja trepikodade renoveerimiseks vastavalt sisearhitektuursele põhiprojektile „Kadrina Spordikeskuse ümberehitus". Link hankele https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1602866/general-info

 

Edukaks tunnistati OÜ Oto Ehitus.

 

5-kohalise mahtuniversaali ostmine Kadrina vallale

 

 Hange "5-kohalise mahtuniversaali ostmine Kadrina vallale" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus ostab sotsiaaltöötajatele ametiülesannete täitmiseks 5-kohalise mahtuniversaali. Kõigil soovijatel on võimalus esitada omapoolne pakkumus hiljemalt 17. september kell 10.00. 

 On muudetud hanke: „5-kohalise mahtuniversaali ostmine Kadrina vallale" tehnilisi tingimusi ja hankelepingu tingimusi. 

Suuremad muudatused:

 1. Pakkumise tähtaega on pikendatud kuni 17. septembrini 2019 aastal
 2. Kustutatud on: „ WLTP standardi järgi"
 3. Esimeste udutulede kurvifunktsioon on ära jäetud
 4. Taga võib olla ka aknaga luuk
 5. Porikummid on ära jäetud
 6. Tarneaega on pikendatud 45. päevani lepingu sõlmimisest
 7. Muudetud on hooldusega seotud informatsiooni sõnastust ja ära on jäetud vahetatavate varuosade hinnad.

Pakkumused esitada aadressil kadrina@kadrina.ee. Pakkumise tegemisel palun lähtuda lisatud dokumendist: Mahtuniversaali tehnilised tingimused ja hanketingimused

 

Edukaks tunnistati OÜ Wiru Auto.

 

Vohnja spordiplatsi multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine

 

 Hange "Vohnja spordiplatsi multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsuse kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva ehitustööde hanke "Vohnja spordiplatsi multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 22. august kell 11.00. Pakkumused esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

 

Hankedokument

Eskiisprojekt

Joonis

 

Edukaks tunnistati Lars Laj Eesti OÜ.

 

Ristisalu ehitustööd

 

 Hange "Ristisalu ehitustööd" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsuse kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära "Ristisalu ehitustööd". Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 29. juuli kell 11.00. Pakkumused esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

 

 
Edukaks tunnistati Timtar Grupp OÜ.
 

Kadrina spordihoone parkla ehitus

 

 Hange "Kadrina spordihoone parkla ehitus" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsuse kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära „Kadrina spordihoone parkla ehitus". Planeeritav tööde algus on 1. august 2019 ning eeldatav tööde lõpp on 15. september 2019. Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 20. juuni kell 10.00. Pakkumused esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

 

Hankedokument

Hankelepingu projekt

Vorm 1

Vorm 2

Vorm 3

Tehniline kirjeldus

Lisa 1

Lisa 2

 

Hange tühistati.

 

Muru niitmine Kadrina valla haljasaladel 2019

 

 Hange "Muru niitmine Kadrina valla haljasaladel 2019" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära "Muru niitmine Kadrina valla haljasaladel 2019". Planeeritav tööde algus on 1. juuli 2019 ning eeldatav tööde lõpp on 31. oktoober 2019. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20. juuniks kell 10.00. Pakkumused saata aadresiile aadressil kadrina@kadrina.ee.

 

Töövõtuleping

Pakkumuste esitamise ettepanek

Vorm 1

Vorm 2

Vorm 3

Tehniline kirjeldus

Tehnilise kirjelduse lisad

 

Edukaks tunnistati Jõgeva Elamu Halduse AS.

 

Koristus Kadrina Keskkooli hoones

 

 Hange "Koristus Kadrina Keskkooli hoones" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetlusena riigihanke Kadrina Keskkooli hoone ruumidele koristusteenuse ostmiseks. Hanke viitenumber Riigihangete registris 210040. Täpsem informatsioon hanke kohta on leitav Riigihangete registri leheküljel. Pakkumuse esitamise tähtpäev on 27. juuni kell 09.00.  Kontaktisik Meelis Salm 322 5606, 5336 4403.

 

Edukaks tunnistati Koduhooldus OÜ.

 

Bussijaamade, avalike platside ja tänavate koristus ning prügikastide tühjendamine

 

 Hange "Bussijaamade, avalike platside ja tänavate koristus ning prügikastide tühjendamine" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära "Bussijaamade, avalike platside ja tänavate koristus ning prügikastide tühjendamine". Planeeritav tööde algus 1. juuli 2019 ning eeldatav tööde lõpp on 31. detsember 2020. Pakkumus peab olema jõus 30 päeva.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 17. juuniks kell 10.00. Pakkumised esitada kirjalikult Rakvere tee 14, Kadrina alevik või kadrina@kadrina.ee.

 

Hankedokument

Lisa 1 - töövõtulepingu projekt

Vorm 1

Vorm 2

Vorm 3

 

Edukaks tunnistati Kadrina Kommunaal OÜ.

 

Jürimõisa bussipeatusesse ootekoja paigaldamine

 

 Hange "Jürimõisa bussipeatusesse ootekoja paigaldamine" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuultub välja hanke "Jürimõisa bussipeatusesse ootekoja paigaldamine" Kadrina Vallavalitsuse poolt finantseeritava Jürimõisa bussiootekoja ehitustööde teostamiseks vastavalt EXTech Design OÜ  reg. nr. 11967596 poolt 2018 aastal koostatud projektile ( Töö nr: 1854).

Planeeritav ehitustööde algus on juuli 2019 ning eeldatav periood on 45 päeva.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 17. juuni kell 10.00. Pakkumised esitada kirjalikul aadressile Rakvere tee 14, Kadrina alevik või e-posti aadressil kadrina@kadrina.ee.

 

Projekti kooskõlastus

Hankedokument

Töövõtuleping

Pakkumuse vorm

Kinnitusvorm

 

Pakkujad puudusid.

 

Teeäärte niitmine Kadrina vallas

 

 Hange "Teeäärte niitmine Kadrina vallas" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Teeäärte niitmine Kadrina vallas" Kadrina Vallavalitsuse poolt finantseeritavate teeäärte niitmistööde teostamiseks.

Planeeritav tööde  algus on 17. juunil 2019 ning eeldatav tööde lõpp on 15. oktoobril 2019.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12. juuni kell 10.00. Pakkumised esitada kirjalikul aadressile Rakvere tee 14, Kadrina alevik või e-maili aadressile kadrina@kadrina.ee.

 

Hankekirjeldus

Hinnapakkumus

Kinnitusvorm

Lepinguvorm

Pakkumiste esitamise ettepanek

 

Edukaks tunnistati Kadrina Kommunaal OÜ.

 

Kadrina esmatasandi tervisekeskus. Omanikujärelvalveteenus.

 

 Hange "Kadrina esmatasandi tervisekeskus. Omanikujärelvalveteenus" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Kadrina Vallavalitsuse poolt finantseeritava projekti Kadrina esmatasandi tervisekeskus (projekt nr 2014-2020.2.04.16-0022) raames teostatavatele ehitustöödele omanikujärelevalve teenuste osutamise.

Planeeritav ehitustööde algus on juuni 2019 ning eeldatav periood on 14 kuud.

Pakkumised esitada hiljemalt 05. juuniks kell 10.00. Pakkumised esitada aadressile  kadrina@kadrina.ee.

 

Hanke kirjeldus

Hinnapakkumine

Ajagraafiku vormid

Hankelepingu esialgsed tingimused

 

Edukaks tunnistati OÜ IBG-EHITUS.

 

Pakkumusmenetlus Kadrina Keskkooli köögitarvikute soetamiseks

 

 Hange "Kadrina Keskkooli köögitarvikud" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus korraldab pakkumusmenetluse Kadrina Keskkoolile köögitarvikute soetamiseks. Palume esitada köögitarvikute maksumus (koos tarnimisega aadressile Rakvere tee 4, Kadrina 45201, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond) eurodes, täpsusastmega kaks kohta peale koma, ilma käibemaksuta. Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 23. mail. Pakkumised esitada aadressile kadrina@kadrina.ee.

 

Tehniline kirjeldus

Hankelepingu täitmise programm

 

Edukaks tunnistati Bestmark Suurköökide AS.

 

Pakkumusmenetlus Kadrina Keskkooli köögiahju ostmiseks

 

 Hange "Kadrina Keskkooli köögi ahi" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus korraldab pakkumusmenetluse Kadrina Keskkooli kööki ahju ostmiseks. Palume esitada ahju maksumus (koos tarnimisega aadressile Rakvere tee 4, Kadrina 45201, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond ja paigaldamise, seadistamise, personali väljaõppe, dokumentatsiooni üleandmisega) eurodes, täpsusastmega kaks kohta peale koma, ilma käibemaksuta. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23. mail. Pakkumised esitada aadressile kadrina@kadrina.ee.

 

Tehniline kirjeldus

Hankelepingu täitmise programm

 

Edukaks tunnistati Bestmark Suurköökide AS.

 

Pakkumusmenetlus Kadrina Keskkooli söökla iseteenindusleti ostmiseks

 

 Hange "Kadrina Keskkooli söökla iseteeninduslett" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus korraldab pakkumusmenetluse Kadrina Keskkooli sööklale iseteenindusleti ostmiseks. Palume esitada iseteenindusleti maksumus (koos tarnimisega aadressile Rakvere tee 4, Kadrina 45201, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond ja paigaldamise, seadistamise, personali väljaõppe, dokumentatsiooni üleandmisega) eurodes, täpsusastmega kaks kohta peale koma, ilma käibemaksuta.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 23. mail. Pakkumised esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

 

Tehniline kirjeldus

Hankelepingu täitmise programm

 

Edukaks tunnistati Bestmark Suurköökide AS.

 

Pakkumusmenetlus ideekonkurss "Kadrina Keskkooli hoone rekonstrueerimine" korraldamiseks

 

 Ideekonkurss "Kadrina Keskkooli hoone rekonstrueerimine" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus korraldab pakkumusmenetluse ideekonkursi (avalik arhitektuurivõistlus) "Kadrina Keskkooli hoone rekonstrueerimine" korraldamiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26. aprill kell 10.00. Pakkumised saata aadressile kadrina@kadrina.ee.

 

Hankedokument

 

Edukaks tunnistati MTÜ Eesti Arhitektide Liit.

 

Kadrina Lasteaed Sipsik mänguvahendid

 

 Hange "Kadrina Lasteaed Sipsik mänguvahendid" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära hanke "Kadrina Lasteaed Sipsik mänguvahendid". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23. aprill kell 10.00. Pakkumised esitada aadressile kadrina@kadrina.ee.

 

Hankedokument

Lisa 1

 

Edukaks tunnistati MoTeh OÜ.

 

Kruusakattega teede tolmutõrje Kadrina vallas 2019. aastal

 

 Hange "Kruusakattega teede tolmutõrje Kadrina vallas 2019. aastal" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära "Kruusakattega teede tolmutõrje Kadrina vallas 2019. aastal". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 25. aprillil kell 10.00. Pakkumised esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

 

Hankedokument

 

Edukaks tunnistati Eesti Keskkonnateenused AS.

 

Jõulinnaku varustuse soetamine ja paigaldamine

 

 Hange "Jõulinnaku varustuse soetamine ja paigaldamine" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära "Jõulinnaku varustuse soetamine ja paigaldamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22. aprillil kell 11.00. Pakkumused esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

 

Hankedokument

 

Edukaks tunnistati SS Jõulinnakud OÜ.

 

Discgolfi raja varustuse soetamine

 

 Hange "Discolfi raja varustuse soetamine" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piismäära "Discgolfi raja varustuse soetamine". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22. aprillil kell 11.00. Pakkumised esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

 

Hankedokument

 

Edukaks tunnistati Discsport OÜ.

 

Kadrina Terviseraja valgustus

 

 Hange "Kadrina Terviseraja valgustus" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina Terviseraja valgustus". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22. aprillil kell 10.00. Pakkumised esitada adressil kadrina@kadrina.ee.

 

Hankedokument

Töömahtude loend

Elektrivarustuse asendiskeem

 

Edukaks tunnistati Omar Engineering OÜ.

 

Kadrina Keskkooli esise parkla rajamine koos sadevete ärajuhtimisega

 

 Hange "Kadrina Keskkooli esise parkla rajamine koos sadevete ärajuhtimisega" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina Keskkooli esise parkla rajamine koos sadevete ärajuhtimisega". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18. aprill kell 10.00. Pakkumised esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

 

Hankedokument

Projekt ja töömahtude loend

 

Edukaks tunnistati AS Lasila Betoon.

 

Kadrina valla tee- ja tänavakatete aukude remont

 Hange "Kadrina valla tee- ja tänavakatete aukude remont" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina valla tee- ja tänavakatete aukude remont". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 29. märts kell 10.00. Pakkumised esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

 

Hankedokument

Lisa 1 - Kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta

Lisa 2 - Pakkuja kinnitusvorm

Lisa 3 - Hinnapakkumusvorm

Lisa 4 - Tehniline kirjeldus

Lisa 5 - Varasemalt tehtud tööde loetelu

Lisa 6 - Lepingu vorm

 

Töid hakkab teostama Asfaltfix OÜ ja Greidex OÜ.

 

Kadrina valla avalike platside kujundamine ja hooldus

 

 Hange "Kadrina valla avalike platside kujundamine ja hooldus" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina valla avalike platside kujundamine ja hooldus". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 29. märts kell 10.00 ning pakkumised esitada kadrina@kadrina.ee.

 

Hankedokument

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

 

Edukaks tunnistati FIE Marge Gross.

 

Kadrina Kommunaal OÜ kaubiku soetamine

 Hange "Kadrina Kommunaal OÜ kaubiku soetamine" on lõppenud!

 

Kadrina Kommunaal kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina Kommunaal OÜ kaubiku soetamine".

Pakkumused esitada hiljemalt 25. märtsiks kell 10.00, aadressile kommunaal@kadrina.ee. Pakkumused avatakse kell 11.00.

 

Hankedokument

 

Kadrina valla jäätmete kogumispunkti haldamine

 

 Hange "Kadrina valla jäätmete kogumispunkti haldamine" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära „Kadrina valla jäätmete kogumispunkti haldamine".

Pakkumused esitada aadressile kadrina@kadrina.ee. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. detsembril kell 10.00.

 

Hankedokument

 

Edukaks tunnistati AS Eesti Keskkonnateenused.

 

Kadrina vallale kuuluva vara kindlustamine

 

 Hange "Kadrina vallale kuuluva vara kindlustamine 2019. aastal" on lõppenud!


Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina vallale kuuluva vara kindlustamine 2019. aastal".

Pakkumused esitada aadressile kadrina@kadrina.ee. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20. detsembril kell 10.00

 

Hankedokument

Objektide nimekiri

Pakkumuse vorm


Edukaks tunnistati Ergo Insurance SE.

 

Lumetõrje Kadrina valla teedel ja tänavatel

 

 Hange "Lumetõrje Kadrina valla teedel ja tänavatel 2019-2021" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke „Lumetõrje Kadrina valla teedel ja tänavatel 2019-2021".

Pakkumuste esitamise tähtaeg e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 10. detsember 2018 aastal.

Infopäev seoses nimetatud hankega toimub kolmapäeval 28. novembril kell 15.00, Kadrina vallamaja saalis, aadressil Rakvere tee 14.

 

Hankedokument

 

Hange jagati 14 osaks. Edukaks tunnistati:

Osa 1 - Kadrina aleviku tänavad ja parklad ning osaliselt Kadapiku külas asuvad teed - Osaühing Kadrina Kommunaal
Osa 2 - Hulja aleviku tänavad, Härjadi ja Tirbiku külades asuvad teed - Aru Põllumajanduse Osaühing
Osa 3 - Leikude, Mäo ja Undla külades asuvad teed - Kaigerli OÜ
Osa 4 - Põima, Ridaküla ja Tokolopi külades asuvad teed - Osaühing Tapa Autobussipark
Osa 5/6 - Ama ja Võipere külades asuvad teed - OÜ Sedaksi
Osa 7 - Kallukse ja osaliselt Vaiatu ning Vohnja külades asuvad teed - Kadapiku Agro OÜ
Osa 8 - Kõrveküla, Ohepalu ja osaliselt Vaiatu, Vohnja ja Uku külades asuvad teed - Heiki Tinno
Osa 9 - Läsna ja Mõndavere ning Tapa-Loobu maanteest läänepoolsete Arbavere ja Loobu külades asuvad teed - Greidex OÜ
Osa 10 - Rõmeda ja Viitna ning Tapa-Loobu maanteest idapoolsete Arbavere ning Loobu külades asuvad teed - Greidex OÜ
Osa 11 - Kiku, Pariisi, Salda ja Udriku külades asuvad teed - Tuisumäe OÜ
Osa 12 - Jõetaguse, Orutaguse, Saukse, Vandu ja osaliselt Neeruti ja Võduvere külades asuvad teed - Kaigerli OÜ
Osa 13 - Jõepere ja osaliselt Neeruti ja Võduvere külades asuvad teed - Ristimetsa talu
Osa 14 - osaliselt Kadapiku, Kihlevere ja Lante külades asuvad teed - Loo Agro OÜ

 

Libeduse tõrje Kadrina alevikus ja Hulja alevikus

 

 Hange "Libeduse tõrje Kadrina alevikus ja Hulja alevikus 2018-2019" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära "Libeduse tõrje Kadrina alevikus ja Hulja alevikus 2018-2019".
Pakkumus tuleb esitada aadressile kadrina@kadrina.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26. novemberil kell 10.00.

 

Hankedokument

 

Edukaks tunnistati Kadrina Kommunaal OÜ.

 

Kadrina Kunstidekooli sülearvutite soetamine

 

 Hange "Kadrina Kunstidekooli sülearvutite soetamine" on lõppenud!

 

MUUDETUD!
01.11.2018

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära Kadrina Kunstidekoolile sülearvutite soetamiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.11.2018 kell 15.00.

 

01.11.2018 muudetud hankedokumendis tehnilist kirjeldust ning pakkumuste esitamise tähtaega. Muudatused hankedokumendis punase kirjaga.

Uus pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. november 2018 kell 15.00.

 

Hankedokument

 

Edukaks tunnistati Ordi AS.

 

Kadrina Rahvamaja lipusüsteem

 

 Hange "Kadrina rahvamaja lipusüsteemi tehnilise lahenduse koostamine ja väljaehitamine" on lõppenud!

 

Kadrina vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära Kadrina Rahvamaja lipusüsteemi tehnilise lahenduse koostamiseks ja selle väljaehitamiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19. november 2018 kell 10.00.

 

Hankedokument

 

Pakkujad puudusid.

 

Tammepargi korterelamute ala detailplaneeringu koostamine

 

 Hange "Tammepargi korterelamute ala detailplaneeringu koostamine" on lõppenud!

 

Kadrina vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära Tammepargi kinnistule osalise detailplaneeringu koostmine.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 06. novembril 2018 kell 10:00.

 

Hankedokumendid:

Tammepargi detailplaneeringu koostamine

Asukoha skeem

Detailplaneeringu lähteülesanne

Planeeringu algatamise otsus

 

Edukaks tunnistati OÜ Hendrikson&Ko.

 

Kadrina valla ajalehe Kodukant väljaandmine 2018-2021

 

 Hange "Kadrina valla lehe Kodukant väljaandmine 2018-2021" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab hanke alla lihthanke piirmäära Kadrina valla lehe Kodukant väljaandmine 2018-2021.
Pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus aadressile Kadrina Vallavalitus, Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 kantseleisse või e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.oktoobril 2018 kell 10:00.

 

Hankedokument

Lisa 1

Lisa 2

 

Edukaks tunnistati Kalurileht OÜ.

 

Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamine

 

 Hange "Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamine" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab lihthanke alla lihthanke piirmäära Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamiseks.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 16. augustil 2018 kell 10:00 e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee.

 

Hankedokument

 

Edukaks tunnistati OÜ Europolis.

 

Projekti "500 kodu tuleohutuks" elektritööd

 

 Projekti "500 kodu tuleohutuks" elektritööde teostamine on lõppenud!

 

Kadrina  Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära  Projekti "500 kodu tuleohtuks" elektritööde teostamiseks.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 15. augustil 2018 kell 10:00.

 

Hankedokumendid:

500 kodu tuleohutuks elekter

Objektide nimekiri

500 kodu tuleohutuks tehniline kirjeldus

 

Edukaks tunnistati OÜ Kadrina Elektrik.

 

Projekti "500 kodu tuleohutuks" küttesüsteemide tööd

 

 Projekti "500 kodu tuleohutuks" küttesüsteemide tööd on lõppenud!

 

Kadrina  Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära  Projekti "500 kodu tuleohtuks" küttesüsteemide tööde teostamiseks.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 15. augustil 2018 kell 10:00.

 

Hankedokumendid:

500 kodu tuleohutuks pottsepatööd

Objektide nimekiri

500 kodu tuleohutuks tehniline kirjeldus

 

Edukaks tunnistati Küttesalong OÜ.

 

Kadrina Keskkooli tütarlaste riietusruumi ventilatsioon

 

 Hange "Kadrina keskkooli tütarlaste riietusruumi ventilatsioon" on lõppenud!

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab lihthanke alla lihthanke piirmäära Kadrina Keskkooli tütarlaste riietusruumi ventilatsiooni remondiks, pakkumuste esitamise tähtaeg 02.augustil 2018 kell 10:00.

 

Hankedokument

 

Edukaks tunnistati AS Hiieko.

 

Kadrina kirikaia kabeli remonttööd

 

 Projekt "Kadrina kirikaia kabeli remonttööd" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus on algatanud projekti „Kadrina kirikaia kabeli remonttööd", mille eesmärgiks on minimaalsete vahenditega remontida muinsuskaitse all olev kabelihoone ja nii tagada hoone säilimine ja funktsionaalsus mitmeteks aastateks.

Lähtudes eeltoodust on Kadrina vald küsinud kolmelt ettevõttelt hinnapakkumist remonttööde teostamiseks lähtudes alljärgnevast tööde kirjeldusest:

 1. Katuse (120 m2) puhastamine survepesuriga, kahjustunud osade remont ja äärelaudade vahetus.
 2. Otsaviilu akna vahetus (ühekordne klaas, mitteavatav)
 3. Fassaadilt (118 m2) lahtise värvi eemaldamine, kohtparanduste tegemine, nakkekrundiga töötlemine ja kahekordne värvimine.
 4. Olemasolevate puitväravate remont ja värvimine pinotexiga
 5. Siseseintelt (96 m2) lahtise värvi eemaldamine, kohtparanduste tegemine, nakkekrundiga töötlemine ja kahekordne värvimine.
 6. Vihmaveesüsteemide paigaldus sh 22 m renni koos vajalike kinnitustega ja 12 m vihmaveetoru koos vajalike põlvede, kinnituste ja allatulekutega.


Tööde teostamise aeg juuli-august 2018. aastal. Lõpptähtaeg 31. august 2018.

Ootame kirjalikku hinnapakkumist eespool nimetatud tööde teostamiseks hiljemalt 20. juunil kell 15.00 aadressile kadrina@kadrina.ee.

Edukaks tunnistati OÜ OtoEhitus.

 

 

Kadrina Keskkooli trepi remont

 

 Hange "Kadrina Keskkooli trepi remont" on lõppenud!

Üldinfo lisaks hankedokile- Kadrina Vallavalitsus kuulutab lihthanke alla lihthanke piirmäära Kadrina Keskkooli trepi remondiks, pakkumuste esitamise tähtaeg 23. mail 2018 kell 15:00 aadressile: kadrina@kadrina.ee.

 

Hankedokument

 

Edukaks tunnistati Timtar Grupp OÜ.

 

Kadrina Lasteaed Sipsik õueala III etapp

 

 Hange "Kadrina Lasteaed Sipsik õueala III etapp" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutas riigihangete registris välja avatud hankemenetluse "Kadrina Lasteaed Sipsik õueala III etapp" viitenumbriga 197801.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11. juunil 2018 kell 10:00.
Hankemenetlus toimub e-menetlusena läbi Riigihangete registri.

 

Edukaks tunnistati OÜ Kivipartnerid.

 

Kadrina valla kruusateede tolmutõrje

 

 Hange "Kadrina valla kruusateede tolmutõrje" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab lihthanke alla lihthanke piirmäära Kadrina valla kruusateede tolmutõrje teostamiseks, pakkumuste esitamise tähtaeg 21. mail 2018 kell 10:00 aadressile: kadrina@kadrina.ee.

 

Hankedokumendid

 

Edukaks tunnistati AS Eesti Keskkonnateenused.

 

Kadrina aleviku haljastustööd

 

 Hange "Kadrina aleviku haljastustööd" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke "Kadrina aleviku haljastustööd".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 07. mail 2018 kell 10:00. Pakkumused saata e-mailile kadrina@kadrina.ee.
Info: Kadrina vallalavalitsuse liige  Jaan Stern, e-post jaan.stern@kadrina.ee, telefon  529 4957.
Hanke avaldamise kuupäev on 02.05.2018.

 

Hankedokumendid

 

Edukaks tunnistati FIE Marge Gross.

 

WiFi võrgu rajamine Kadrina Keskkooli

 

 Hange "WiFi võrgu rajamine Kadrina Keskkooli" on tühistatud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära hanke "WiFi võrgu rajamine Kadrina Keskkooli". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02. veebruaril 2018 kell 10:00. Pakkumused saata e-mailile kadrina@kadrina.ee.
Info: Kadrina valla arendusnõunik Kaire Kullik, 3225617, 5069623, e-post kaire.kullik@kadrina.ee või tehnilistes küsimustes Kadrina Keskkooli IT juht Andres Heinlo, telefon 322 5650, e-post andres@kadrina.edu.ee.
Hanke avaldamise kuupäev on 24.01.2018.

 

Hankedokumendid

 

Hange tühistati lähteülesande muutumise tõttu.

 

Töökoha kohandamine Kadrina Vallavalitsuses

 

 Hange "Töökoha kohandamine Kadrina Vallavalitsuses" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära hanke "Töökoha kohandamine Kadrina Vallavalitsuses".
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17. jaanuaril 2018 kell 10:00. Pakkumused saata e-mailile kadrina@kadrina.ee.
Info: Kadrina valla arendusnõunik Kaire Kullik, 3225617, 5069623, e-post kaire.kullik@kadrina.ee või Kadrina volikogu esimees Madis Viise, telefon 322 5605, e-post madis.viise@kadrina.ee.
Hanke avaldamise kuupäev on 08.01.2018.

 

Hankedokumendid

 

Edukaks tunnistati AVLIFT OÜ.