Kuidas uuendada lepingut?

 Jäätmevedaja Ragn-Sells AS kodulehe www.ragnsells.ee iseteeninduse kaudu on võimalik sõlmida ja uuendada korraldatud jäätmeveo lepinguid, jälgida mahuti tühjendusgraafikut, tasuda esitatud arveid ja saada muud teenusega seonduvat infot.

Kliendiinfo 606 0439 E - R 8.00 - 17.00, e-posti aadress info@ragnsells.ee

Jäätmeseaduse § 71 kohaselt on Kadrina Vallavolikogu 26.01.2022 määrusega nr 3 kehtestatud Kadrina valla jäätmehoolduseeskiri  (edaspidi JHE, mis kehtib alates 07.02.2022).