Märka abivajavat last!

 
Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. 
Lastekaitseseaduse kohaselt on abivajavast lapsest kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest viivitamata vallavalitsusele (Kadrina valla lastekaitsespetsialist Kaili Treisalt 322 5624, Kaili.Treisalt@kadrina.ee) või lasteabitelefoni numbril 116 111 (avatud 24 h) www.lasteabi.ee.
 
Kadrina Vallavalitsuse kontaktid abivajavast lapsest teatamiseks:
lastekaitsespetsialist Kaili Treisalt - telefon 322 5624, e-kiri Kaili.Treisalt@kadrina.ee
sotsiaalala juhataja Siiri Sammel-  telefon 322 5623, e-kiri Siiri.Sammel@kadrina.ee
sotsiaalalaspetsialist Merlin Rosar – telefon 322 5626, e-kiri Merlin.Rosar@kadrina.ee
vallavalitsuse üldtelefon - 322 5600, e-kiri kadrina@kadrina.ee

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksuse Ida piirkond (tööpiirkonnad – Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa) http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/lastekaitse-kontaktandmed/

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.
Hädaohus olevast lapsest teata hädaabinumbrile 112