Kadrina valla noortevolikogu

Kadrina valla noortevolikogu on valla volikogu juurde kuuluv noorteosaluskogu, kuhu kuuluvad 14–26. aastased Kadrina vallas elavad või Kadrina koolis õppivad noored. Noortevolikogu eesmärgiks on kaasa rääkida erinevates noori puudutavates küsimustes, kaitsta ja esindada valla noorte huve ning kaasata noori rohkem olema aktiivsed kogukonnas. Lisaks saab noortevolikogu määrata enda liikme osalema ka valla volikogu alalistesse komisjonidesse. Noortevolikogu koosseisu kuulub 5–19 liiget, mille täpne liikmete arv otsustatakse enne valimisi. 2021. aasta valimistel on tagatud 9 kandidaadile koht noortevolikogus. Noortevolikogu koosseis valitakse kaheks aastaks.
Kadrina valla noortevolikogu põhimäärus

 

Valimised

 Kadrina valla noortevolikogu valimised toimuvad 06. mai–08. mai elektrooniliselt ning 11. mai paberkandjal.

Elektrooniliselt saavad valida 14–26. aastased noored, kes elavad Kadrina vallas. Hääletus toimub infosüsteemis VOLIS ning vajab isiku tuvastamiseks ID-kaarti, SmartID või MobiilID olemasolu.

Paberkandjal saavad hääletada 14–26. aastased Kadrina valla noored ning Kadrina koolis õppijad teistest valdadest. Paberkandjal hääletus toimub 11. mai Kadrina Noortekeskuses kell 12.00-19.00. Valimisteks on vaja kaasa võtta pildiga dokument, sh sobib ka õpilaspilet.

Igal valijal on võimalik hääletada ühe korra endale sobiva kandidaadi poolt!

Noortevolikogu valitakse hääletuse teel ning 2021. aastal saavad valituks üheksa kõige suurema häälete arvu saanud kandidaadid.

 

Lisainfo: Kadrina Kultuurikoja noorsootööspetsialist Helene Kristine Viita, telefon 5884 7344, helenekristine.viita@kadrina.ee.

 

Kandideerimine

Noortevolikogusse saab kandideerida noor, kes elab Kadrina vallas või õpib Kadrina valla koolis ning on valimiste toimumise hetkel 14–26 aastane.

Kandideerimiseks tuleb täita avaldus  ning saata see meilile noortevolikogu@kadrina.ee või tuua paberkandjal Kadrina noortekeskusesse (etteteatamisega noorsootööspetsialist Helene Kristine Viitale telefonil 5884 7344 või e-maili helenekristine.viita@kadrina.ee) hiljemalt 20. aprilliksKandidaatide nimekiri ja kandideerimisavaldused avalikustatakse 27. aprillil Kadrina valla kodulehel ning noortevolikogu Facebookis.

 Noortevolikogusse kandideerimine on lõppenud!

Igal kandidaadil on õigus teha enda kandidatuurile reklaami ning kohtuda valijatega. Eesti Noorteühenduste Liidu osalusfondi projekti toel on igale kandidaadile tagatud 10 flaierit ning 10 pastapliiatsit enda valimiskampaania tegemiseks. Täpsema info selle kohta saab kandideerija ise!

 

Kandideerimine

Noortevolikogusse saab kandideerida noor, kes elab Kadrina vallas või õpib Kadrina valla koolis ning on valimiste toimumise hetkel 14–26 aastane.

Kandideerimiseks tuleb täita avaldus  ning saata see meilile noortevolikogu@kadrina.ee või tuua paberkandjal Kadrina noortekeskusesse (etteteatamisega noorsootööspetsialist Helene Kristine Viitale telefonil 5884 7344 või e-maili helenekristine.viita@kadrina.ee) hiljemalt 20. aprilliks. Kandidaatide nimekiri ja kandideerimisavaldused avalikustatakse 27. aprillil Kadrina valla kodulehel ning noortevolikogu Facebookis.

Igal kandidaadil on õigus teha enda kandidatuurile reklaami ning kohtuda valijatega. Eesti Noorteühenduste Liidu osalusfondi projekti toel on igale kandidaadile tagatud 10 flaierit ning 10 pastapliiatsit enda valimiskampaania tegemiseks. Täpsema info selle kohta saab kandideerija ise!