Kadrina Valla noortevolikogu uus kooseis

Kohalike noorte häälekandjatena alustasid tööd Kreete Klee, Laur Lepik, Maigron Matsiselts, Saamuel Palu, Reele Raap ja Niita Mohini Vool. Samuti Ketlin Rebane ja Jürgen Lankei, kes kuulusid ka eelmisesse koosseisu. 

Esimesel koosolekul valiti esimeheks Jürgen Lankei ja aseesimeheks Reele Raap. Määrati ka Noortevolikogu esindajad komisjonides. Jürgen Lankei jätkab majanduskomisjonis, Maigron Matsiselts osaleb maaelukomisjonis, Saamuel Palu hariduskomisjonis, Kreete Klee sotsiaalkomisjonis ning Reele Raap kultuuri- ja spordikomisjonis.

Esimees Jürgen Lankei edastas noortevolikogu sõnumi , et Kadrina valla eelmine noortevolikogu tegi silmapaistvat tööd ning see annab neile vaid indu ja motivatsiooni juurde. "Anname endast kõik, mis võimalik, et pakkuda meie valla noortele häid emotsioone, kogemusi ja paremaid tingimusi, et elada täisväärtuslikku elu. Oleme elevil ja motiveeritud, et tegudele asuda," edastas Lankei uue koosseisu mõtted ja emotsioonid.


Noortevolikogu valimised 2023

Pildil osad eelmise noortevolikogu koosseisu liikmed.

Kadrina valla noortevolikogu valimistulemused.

Perioodil 06. – 09.03.2023 toimunud noortevolikogu e- hääletusel hääletas 28 noort.
14.03.2023 toimunud hääletuspäeval hääletas 18 noort.

Valimiskomisjoni poolt kinnitati noortevolikogu koosseis järgnevalt:
Kreete Klee
Jürgen Lankei
Laur Lepik
Maigron Matsiselts
Saamuel Palu
Reele Raap
Ketlin Rebane
Niita Mohini Vool

Ongi aeg taas sealmaal, et toimuvad Kadrina valla noortevolikogu uue koosseisu valimised. Hääletada saab teisipäeval, 14. märtsil Kadrina noortekeskuses kell 12-19.

Kadrina vallas elav või Kadrina keskkoolis õppiv 14 - 26aastane noor, hääle lemmiku poolt saad anda e-hääletamise teel 6 - 9. märts 2023 https://www.volis.ee/gvolis/osale/index/1004?kid=12835 ja valimispäeval 14. märts 2023 noortekeskuses.

Kandidaatidega saad tutvuda lähemalt ??https://bit.ly/3IJ4Fle

Kandideerimine

Kuid, kui soovid mitte ainult hääletamisega anda oma panuse, vaid kuuluda noortevolikogusse, siis ära pelga - saada avaldus. Kandideerida saab, kes on valimiste päeval 14-26aastane. Kelle elukoht on rahvastikuregistris Kadrina vald või õpib Kadrina Keskkoolis. Kokku valitakse üheksa volikogu liiget. Soovides oma kandidatuur esitada, saada täidetud vorm hiljemalt 20. veebruariks. Seda saab teha paberkandjal või elektroonselt - digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile noortevolikogu@kadrina.ee.

Paberkandjal avaldusi saab kokkuvoldituna tuua noortekeskuses olevasse kandideerimiskasti. Alaealise kandidaadi puhul peab avaldus olema allkirjastatatud nii kandideerija kui ka lapsevanem poolt. 

AVALDUSE TÄITMISEKS LEIAD SIIT!

Taotlused vaadatakse üle 21. veebruaril toimuval valimiskomisjoni koosolekul. Kandidaadid tehakse teatavaks 28. veebruaril Kadrina valla kodulehel. Küsimuste puhul pöörduda noorsootööspetsialisti Anastasia Mägi poole.

 Reedel, 17. veebruaril toimub kandideerimise infominutid Kadrina huvikeskuse saalis algusega kell 13. Infot jagavad praegused Noortevolikogu liikmed.

Noortevolikogu protokollid

Noortevolikogu valimistest

Juba mitu kuud on käinud ettevalmistused loomaks Kadrina valda noortevolikogu, kes seisaks noorte heaolu ning õiguste ja soovide eest. Initsatiiv enda organisatsiooni järgi tuli noortelt endalt. Nii siis kaasati plaani mitmeid noorsootööga seotud osapooli ja alustati ettevalmistusi.

Noortevolikogu valimised kuulutati välja aprilli alguses, täpselt mõni nädal peale koolide distantsõppele naasmist. Koolidesse noori teavitama minna ei saanud ning tuli leida muid lahendusi. Kuna Kadrina elanikele meeldib vaadata erinevaid videoklippe tegevustest siis valmis noortevolikogu reklaamiks videoklipp, mille peale otsustasid mitmed Kadrina valla noored ja Kadrina Keskkooli õpilased kandideerida. Valimiskomisjoni otsusega sai noortevolikogu 2021–2023 aasta koosseisu 9 liiget. 

Valimised toimusid 6–9. mai elektroonilselt ning 11. mai paberkandjal. Enda valikud tegid pea 10 % hääleõiguslikest noortest.

Kadrina valla noortevolikogu esimene koosolek toimus reedel, 21. mail. Noori olid tervitamas valimiskomisjoni esimees Egert Eenmaa ning valimiskomisjoni liige ja vallavolikogu hariduskomisjoni esimees Mati Tiiter. Kõne alla tulid erinevad probleemi, mida noored tunnevad ning soovivad muuta. Kõige selle juures valiti noortevolikogule juhatus!

Kadrina valla noortevolikogu esimees on Kristi Viita, aseesimees on Liis Lillemägi ning sekretäri ametisse asub Marta Reimal

 

Kadrina valla noortevolikogu liikmed:

Kristi Viita - esimees

Liis Lillemägi 

Marta Reimal - sekretär

Jürgen Lankei - aseesimees

Hanna-Eliise Liivak

Maris Piispea

Ketlin Rebane

Rosabel Klopp

Mirko Raik

 


Kadrina valla noortevolikogu

Kadrina valla noortevolikogu on valla volikogu juurde kuuluv noorteosaluskogu, kuhu kuuluvad 14- 26. aastased Kadrina vallas elavad või Kadrina koolis õppivad noored. Noortevolikogu eesmärgiks on kaasa rääkida erinevates noori puudutavates küsimustes, kaitsta ja esindada valla noorte huve ning kaasata noori rohkem olema aktiivsed kogukonnas. Lisaks saab noortevolikogu määrata enda liikme osalema ka valla volikogu alalistesse komisjonidesse. Noortevolikogu koosseisu kuulub 5-19 liiget, mille täpne liikmete arv otsustatakse enne valimisi. 2021. aasta valimistel on tagatud 9 kandidaadile koht noortevolikogus. Noortevolikogu koosseis valitakse kaheks aastaks.

Kadrina valla noortevolikogu põhimäärus