Kadrina valla külad

 

Kadrina valla elanike arv seisuga 01. jaanuar 2021:

Kadrina alevikus elab 2148 inimest, neist 992 on mehed ja 1156 on naised. Hulja alevikus elab kokku 458 inimest, kellest 214 on mehed ja 244 on naised. Kokku elab vallas 01. jaanuari seisuga 4832 inimest. Oma elukohaandmed on korrastamata 50 inimesel, kellest 25 on mehed ja 25 on naised.

Külade jaotus on järgmine:

    Mehed Naised Kokku
1. Ama küla 58 45 103
2. Arbavere küla 30 15 45
3. Hõbeda küla 33 26 59
4. Härjadi küla 20 13 33
5. Jõepere küla 23 20 43
6. Jõetaguse küla 48 53 101
7. Jürimõisa küla 13 11 24
8. Kadapiku küla 74 47 121
9. Kallukse küla 3 1 4
10. Kihlevere küla 89 83 172
11. Kiku küla 56 46 102
12. Kolu küla 17 15 32
13. Kõrveküla 12 16 28
14. Lante küla 15 12 27
15. Leikude küla 37 23 60
16. Loobu küla 31 28 59
17. Läsna küla 17 16 33
18. Mõndavere küla 8 8 16
19. Mäo küla 13 12 25
20. Neeruti küla 24 20 44
21. Ohepalu küla 7 7 14
22. Orutaguse küla 11 5 16
23. Pariisi küla 15 10 25
24. Põima küla 27 19 46
25. Ridaküla 72 70 142
26. Rõmeda küla 21 10 31
27. Salda küla 51 54 105
28. Saukse küla 12 14 26
29. Sootaguse küla 18 20 38
30. Tirbiku küla 46 39 85
31. Tokolopi küla 14 19 33
32. Udriku küla 15 14 29
33. Uku küla 22 23 45
34. Undla küla 20 15 35
35. Vaiatu küla 25 25 50
36. Vandu küla 17 12 29
37. Viitna küla 31 26 57
38. Vohnja küla 62 51 113
39. Võduvere küla 35 29 64
40. Võipere küla 38 23 61

 


2017. aastal kuulutati Kadrina valla kaks naaberküla Läsna-Loobu Eesti Vabariigi tasemel Aasta Külaks.