Kadrina Keskkooli inventari ostmine ja paigaldamine

 Hange "Kadrina Keskkooli inventari ostmine ja paigaldamine" on lõppenud!

Kadrina Keskkool kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kadrina Keskkooli inventari ostmine ja paigaldamine". Hankelepingu täitmise tähtaeg on 31. märts 2021.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 12. veebruariks 2021. aastal kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile info@kadrina.edu.ee.

Hankedokument

Mööbli spetsifikatsioon

Edukaks tunnistati Pative OÜ.

Kadrina spordihoone treeningsaali renoveerimine

 Hange "Kadrina spordihoone treeningsaali renoveerimine" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kadrina spordihoone treeningsaali renoveerimine". Hankelepingu täitmise tähtaeg on 01. märts 2021. Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 02. veebruariks 2021. aastal kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Lisa 1 - kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta

Lisa 2 - hankedokumentide tingumustega nõustumise kinnitus

Lisa 3 - tööde kirjeldus

Edukaks tunnistati OTO EHITUS OÜ.

 

Puude raiumine Kadrina alevikus

 Hange "Puude raiumine Kadrina alevikus" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus on algatanud hankemenetluse, et leida raietööde kogemustega ettevõte või kvalifitseeritud arborist, kes langetaks Kadrina alevikus 65 paplit, mille läbimõõt on 50-60 cm ja realiseeriks kõik tekkivad raiejäätmed.

Vabas vormis pakkumused, mis sisaldavad pakkuja nime, kontaktandmeid ja tööde maksumust eurodes ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga, tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-postile kadrina@kadrina.ee hiljemalt 26. jaanuariks 2021. aastal kell 10.00.

Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on madalaim pakutud hind. Pakkuja jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui pakutav hind ületab eeldatavat tööde maksumust.

Täiendav info: abivallavanem Aarne Laas, 5246 009

Tehniline kirjeldus

Puude asukoht

Edukaks tunnistati Tehnoton OÜ.