Videoprojektori soetamine

Kadrina Vallavalitsus on algatanud hankemenetluse uue videoprojektori soetamiseks. Hanke tingimused ja soetatava videoprojektori tehnilise andmed on toodud lisas 1.

Hinnapakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud pakkumisena aadressile kadrina@kadrina.ee 16. novembriks 2020 aastal hiljemalt kell 10.00.

Hinnapakkumus peab sisaldama pakutava projektori hinda koos käibemaksuga kui ka ilma. Pakkuja kinnitust, et projektor on uus ja vastab hanke tehnilistele tingimustele ning et hankijale suudetakse projektor üle anda hiljemalt 20. detsember 2020. aastal. Pakkuja esitab vormikohase kinnituse kõrvaldamisaluste puudumise kohta. Kinnituse vorm on lisas 2.

Hankija hindab ja võrdleb ainult neid pakkumusi, mis vastavad hanke tehnilisele kirjeldusele. Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on madalaim pakutud hind.

Pakkuja jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui pakutav hind ületab eeldatavat toote maksumust.

Lisa 1 - tehniline kirjeldus

Lisa 2 - kõrvaldamisaluste puudumine

 

Kadrina aleviku Rakvere teele tänavavalgustuse ehitamine

 Hange "Kadrina aleviku Rakvere teele tänavavalgustuse ehitamine" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke „Kadrina aleviku Rakvere teele tänavavalgustuse ehitamine". Planeeritav tööde algus on 2020. aasta augusti ning eeldatav tööde lõpp on 31. oktoober 2020. Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 31. juuliks 2020 kell 10.00. Pakkumused esitada e-posti aadressil kadrina@kadrina.ee.

Hankedokumendid

Dokumendid

Rakvere tee parkla ja kõnniteede teostusmõõdistus

Edukaks tunnistati Empower Aktsiaselts.

 

Kadrina rahvamaja remonttööd

   Hange "Kadrina rahvamaja remonttööd" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kadrina rahvamaja remonttööd". Planeeritav hankelepingu algus on hilisemalt 29. juuni 2020, lepingu lõpptähtaeg on 24. august 2020. Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 16. juunil kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile kadrina@kadrina.ee.

Hankedokumendid

Edukaks tunnistati OÜ Oto Ehitus.

 

Teeäärte niitmine Kadrina vallas 2020

   Hange "Teeäärte niitmine Kadrina vallas 2020" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära "Teeäärte niitmine Kadrina vallas 2020". Planeeritav tööde algus on 15. juuni 2020, eeldatav tööde lõpp on 15. oktoober 2020. Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 5. juuni kell 10.00. Pakkumused esitada kirjalikult Rakvere tee 14, Kadrina alevik või e-postile kadrina@kadrina.ee.

Hanke dokumendid

Edukaks tunnistati OÜ Kadrina Kommunaal.

 

 

Monoliitse betoonist rulapargi rajamine

   Hange "Monoliitse betoonist rulapargi rajamine" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära „Monoliitse betoonist rulapargi rajamine". Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 29. aprillil kell 10.00Pakkumused esitada aadressil kadrina@kadrina.ee

    On muudetud hanke "Monoliitse betoonist rulapargi rajamine" hankedokumenti. Hankija täiendas kahe olulise kriteeriumi puudumise osas hankedokumendi punkti 4. Nõuded pakkujale alapeatükkide 4.4. ja 4.5. lisamisel. Pakkumiste esitamise tähtaega pikendatakse kuni 06. maini 2020 kell 11.00.

Hankedokument

Kujundusplaan

Lisad

Edukaks kuulutati Skatepargid OÜ.

 

Kruusakattega teede tolmutõrje Kadrina vallas 2020 aastal

   Hange "Kruusakattega teede tolmutõrje Kadrina vallas 2020 aastal" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära „Kruusakattega teede tolmutõrje Kadrina vallas 2020 aastal". Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 15. aprillil kell 10.00. Pakkumused esitada aadressil kadrina@kadrina.ee

Hankedokument

Edukaks tunnistati Eesti Teed AS.

 

Kadrina valla tee- ja tänavakatetel aukude remont

   Hange "Kadrina valla tee- ja tänavakatetel aukude remont" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära „Kadrina valla tee- ja tänavakatetel aukude remont". Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt  31. märtsil kell 10.00. Pakkumused esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

Hankedokumendid

Edukaks tunnistati Osaühing ÜLE.

 

Kadrina valla jäätmekava aastateks 2021-2026 koostamine

   Hange "Kadrina valla jäätmekava aastateks 2021-2026 koostamine" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke alla lihthanke piirmäära "Kadrina valla jäätmekava aastateks 2021-2026 koostamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt  10. veebruaril kell 10.00. Pakkumused esitada aadressil kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Töövõtuleping

Vorm 1

Vorm 2

Edukaks tunnistati LEMMA OÜ.