Kruusakattega teede tolmutõrje Kadrina vallas 2022. aastal

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära hanke „Kruusakattega teede tolmutõrje Kadrina vallas 2022. aastal".

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 27. mai 2022. aastal kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile kadrina@kadrina.ee .

Dokumendid:

Hankedokument ja tehniline kirjeldus

Töövõtuleping

Hange "Kadrina valla kruusakattega teede greiderdamine 2022. aastal"

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kadrina valla kruusakattega teede greiderdamine 2022. aastal".

Hankelepingu täitmise tähtaeg on 01.oktoober 2022.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 07. aprillil 2022 kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile kadrina@kadrina.ee .

Informatsiooni hanke sisu kohta saab Kadrina Vallavalitsuse ehitusspetsialistilt Aivar Aruja, telefon +372 518 7119, e-post: aivar.aruja@kadrina.ee .

Dokumendid

Hankedokument

Tehniline kirjeldus

Hinnapakkumise vorm

Hange "Kadrina valla tee- ja tänavakatetel aukude remont"

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 07. aprillil 2022 kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile kadrina@kadrina.ee .

Informatsiooni hanke sisu kohta saab Kadrina Vallavalitsuse ehitusspetsialistilt Aivar Aruja, telefon +372 518 7119, e-post: aivar.aruja@kadrina.ee .

Dokumendid:

Hankedokument

Tehniline kirjeldus

Hinnapakkumusevorm

Hange "Kadrina Keskkooli IT vahendite ostmine"

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kadrina Keskkooli IT vahendite ostmine" - hankelepingu täitmise tähtaeg on 30.05.2022.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 28. märtsil 2022 kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile hange@kadrina.edu.ee .

Informatsiooni hanke sisu kohta saab Kadrina Keskkooli haridustehnoloogilt Helen Vagen, telefon +372 5628 3508, e-post: hange@kadrina.edu.ee .

Dokumendid:

Hankedokument ning lisad 1 ja 2

Hankelepingu projekt

Lisa 3_Pakkumuse maksumuse  tabel

LISA 4 IT vahendite spetsifikatsioon

Hange „Kadrina Vallavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate äriühingute ja sihtasutuse majandusaastate 2021-2024 aruannete auditeerimine“


Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke  „Kadrina Vallavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate äriühingute ja sihtasutuse majandusaastate  2021-2024  aruannete auditeerimine".
Hankedokument

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 12. jaanuariks 2022 kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile kadrina@kadrina.ee.

Informatsiooni hanke sisu kohta on pearaamatupidaja Mare Kukk, telefon 322 5608, e-post Mare.Kukk@kadrina.ee

Edukaks tunnistati Audit & Consult OÜ