Konsultatsiooniteenuse ostmise hanke välja kuulutamine

Kadrina Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Konsultatsiooniteenuse ostmine Kadrina valla arengukava 2035+ väljatöötamisel" ning edastanud kolmele pakkujale hanketeate.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 23. detsember 2022. aastal kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile kadrina@kadrina.ee

Hanke eest vastutav isik, kellest saab täiendavat informatsiooni hankedokumentide sisu kohta:

Maris Aros, telefon +372 5349 1160, e-post: maris.aros@kadrina.ee

Hankedokument

Tingimustega nõustumine

Pakkumuse esildis

Lähteülesanne

Hindamiskriteeriumid

Kõrvaldamise alused

Edukaks tunnistati mittetulundusühing MEISTRITE TEE.

 

Hange "Kadrina vallamaja siseremont I etapp"

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kadrina vallamaja siseremont I etapp".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 07. september 2022. aastal kell 15.00. Pakkumused esitada e-postile kadrina@kadrina.ee

Objektiga tutvumise aeg 01.09.2022 kell 10:00 aadressil Rakvere tee 14, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Virumaa. Objektiga tutvumiseks on vajalik eelnev registreerimine kirjalikult meili teel või sõnumiga hankijale. Kontaktisik: Aivar Aruja , GSM +372 518 7119; aivar.aruja@kadrina.ee

Hankedokument 

Projekt

Joonised plaanid DWG

Joonised sisustus DWG

Töövõtuleping

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3: I ja II korruse tööala ulatus

 

Hange „Kadrina valla jäätmejaama haldamine“

Kadrina Vallavalitsus korraldab avatud hanke eesmärgiga sõlmida hankeleping Kadrina valla jäätmejaama (Raua tn 2 Kadrina alevik) haldamiseks aastatel 2022-2027.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 30. juuni 2022. aastal kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile kadrina@kadrina.ee .

Dokumendid:

Hankedokument ja tehniline kirjeldus

Töövõtuleping

Edukaks tunnistati Eesti Keskkonnateenused AS.

Kruusakattega teede tolmutõrje Kadrina vallas 2022. aastal

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära hanke „Kruusakattega teede tolmutõrje Kadrina vallas 2022. aastal".

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 27. mai 2022. aastal kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile kadrina@kadrina.ee .

Dokumendid:

Hankedokument ja tehniline kirjeldus

Töövõtuleping

Edukaks tunnistati osaühing ÜLE.

Hange "Kadrina valla kruusakattega teede greiderdamine 2022. aastal"

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kadrina valla kruusakattega teede greiderdamine 2022. aastal".

Hankelepingu täitmise tähtaeg on 01.oktoober 2022.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 07. aprillil 2022 kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile kadrina@kadrina.ee .

Informatsiooni hanke sisu kohta saab Kadrina Vallavalitsuse ehitusspetsialistilt Aivar Aruja, telefon +372 518 7119, e-post: aivar.aruja@kadrina.ee .

Dokumendid

Hankedokument

Tehniline kirjeldus

Hinnapakkumise vorm

Edukaks tunnistati AS Lasila Betoon.

Hange "Kadrina valla tee- ja tänavakatetel aukude remont"

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 07. aprillil 2022 kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile kadrina@kadrina.ee .

Informatsiooni hanke sisu kohta saab Kadrina Vallavalitsuse ehitusspetsialistilt Aivar Aruja, telefon +372 518 7119, e-post: aivar.aruja@kadrina.ee .

Dokumendid:

Hankedokument

Tehniline kirjeldus

Hinnapakkumusevorm

Edukaks tunnistati Verston OÜ.

Hange "Kadrina Keskkooli IT vahendite ostmine"

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kadrina Keskkooli IT vahendite ostmine" - hankelepingu täitmise tähtaeg on 30.05.2022.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 28. märtsil 2022 kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile hange@kadrina.edu.ee .

Informatsiooni hanke sisu kohta saab Kadrina Keskkooli haridustehnoloogilt Helen Vagen, telefon +372 5628 3508, e-post: hange@kadrina.edu.ee .

Dokumendid:

Hankedokument ning lisad 1 ja 2

Hankelepingu projekt

Lisa 3_Pakkumuse maksumuse  tabel

LISA 4 IT vahendite spetsifikatsioon

12.04.2022 korraldus 100 "Alla lihthanke piirmäära hanke "Kadrina Keskkooli IT vahendite ostmine" kehtetuks tunnistamine".

Hange „Kadrina Vallavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate äriühingute ja sihtasutuse majandusaastate 2021-2024 aruannete auditeerimine“


Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke  „Kadrina Vallavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate äriühingute ja sihtasutuse majandusaastate  2021-2024  aruannete auditeerimine".
Hankedokument

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 12. jaanuariks 2022 kell 10.00. Pakkumused esitada e-postile kadrina@kadrina.ee.

Informatsiooni hanke sisu kohta on pearaamatupidaja Mare Kukk, telefon 322 5608, e-post Mare.Kukk@kadrina.ee

Edukaks tunnistati Audit & Consult OÜ