Kadrina valla kaasav eelarve

 

Kadrina valla kaasava eelarve menetlemise kord
Kaasava eelarve ettepaneku vorm

 

Algab kaasava eelarve ettepanekute esitamine

Käes on aeg alustamaks 2021. aasta kaasava eelarve ettepanekute kogumisega. Kadrina valla kaasava eelarve eesmärk on anda kohaliku kogukonna liikmetele võimalus teha 15 000 euro ulatuses ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.

Eelnevate aastate kogemustest soovitame juba varakult eeltööga alustada. Mõelda hoolikalt ideed läbi, mis on olulised ja ootavad teostamist. Mida suurem on kasusaajate ja toetajate hulk seda tõenäolisem, et idee saab teoks. Kogu kaasava eelarve protsess alustades ettepanekust, teostatavusest ja lõpetades eelarvega vajab süvenemist ning põhjalikku eelarve planeerimist.

 Ettepanekute esitamine on lõppenud!

Tingimustele vastavad ettepanekud lähevad rahvahääletusele ning enim hääli saanud objekt viiakse ellu 12 kuu jooksul.

 

 

 

 

2020. aasta kaasav eelarve toob Kadrinasse rattapargi ja kelgumäe

Kadrina vallas lõppes 2020. aasta kaasava eelarve hääletus. Kaasava eelarve eesmärgiks on kodanikualgatuse kaasamine valla arengusse ja teadlikkuse tõstmine valla eelarve koostamise alustest. Võrreldes eelmise aastaga oli hääletanute huvi madalam, 2019. aasta hääletusel osales 232 hääletajat, sel korral 189. Äärmiselt tasavägises hääletuses kogus enim hääli rattapargi ja kelgumäe loomine Kadrina terviserajale. 2020. aasta hääletus näitas selgelt, kuidas mõtlemine „mis see üks hääl ikka muudab" on väär. Hääled jagunesid järgmiselt: rattapark ja kelgumägi Kadrina terviserajale 66 häält, Kadrina paisjärve puhkeala arendamine 65 häält ning välijõusaal Ridaküla pargis 58 häält. Rattapargi eesmärgiks on ühendada spordi tegemine ja vaba aja veetmine. Park hakkab koosnema hüpetest, kaldkurvidest ja erinevatest lainevallidest. Ülejäänud mäge saab talvel kasutada kelgu- või tuubimäena.

Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 27. juunist kuni 21. juulini, misjärel valis hindamiskomisjon rahvahääletusele saabunud ettepanekutest kolm ideed. Hääletamine kestis 24. augustist kuni 6. septembrini. Kadrina valla kaasava eelarve kogusumma valla eelarvest on 15 000 eurot.