Kadrina valla kaasa eelarve hääletamine

 

Kadrina valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 25. aprillist kuni 9. maini 2022, mille järel kinnitatakse valitsuse korraldusega vallaelanike hääletuse tulemused 16. mail 2022.

Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kadrina vallas. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada vaid ühe meelepärase ettepaneku poolt.

Hääletada saab:

  • elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga.
  • hääletuslehe kaudu Kadrina valla raamatukogus ja selle filiaalides.
  • väljalõigatud hääletuslehega Kadrina valla ajalehest Kodukant, hääletusleht tuua või saata hiljemalt 10.05.2022 Kadrina vallamajja, aadressil Rakvere tee 14.

Lisainfo: Kadrina valla arendusspetsialist, kaasava eelarve projektijuht Maris Aros, 322 5617, 5349 1160, Maris.Aros@kadrina.ee

Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekuid esitati 1. märtsis kuni 1. aprillini, laekus kaks ettepanekut. Ettepanekud vaatas läbi hindamiskomisjon, koosseisus Kairit Pihlak, Aivar Aruja, Siim Umerov ja Maris Aros. Vallaelanike hääletusele kvalifitseerusid mõlemad ettepanekud.

 

Kaasava eelarve ettepanekud on järgmised:

Ettepanek nr 1. Ridaküla tiigi saare lava ehitamine, eeldatav maksumus 15 000 eurot.
Idee elluviimisel rajatakse Ridaküla tiigi saarele lava, millel oleks võimalik pidada kontserte ja vabaõhu üritusi. Lava seob terviklikuks kogu Ridaküla pargi ala. Eesmärk on saare lavale planeerida erinevaid üritusi, millest saavad osa võtta nii lapsed ja noored, kui ka kõik täiskasvanud ja eakad. Samuti saavad lava kasutada kõik soovijad oma lavastuste/kavade planeerimiseks. 

Ettepanek nr 2. Jõulinnaku rajamine, eeldatav maksumus 15 000 eurot.
Idee elluviimisel rajatakse Rakvere tee 4 kinnistule jõulinnak, mis koosneb 6 eri kõrgusel paiknevast lõuatõmbetorust, neljal eri kõrgusel asuvast jõutõmbetorust, varbseinast, rippredelist, kahest eri laiuses rööbaspuudest ja seljatõmbepingist. Eesmärk on soodustada Kadrina valla elanike kehalist aktiivsust, edendada tervislikke eluviise ning mitmekesistada elukeskkonda, mis ühise koosmõjuna suurendavad Kadrina valla kui elukoha atraktiivsust. 

 

Kadrina valla kaasav eelarve

Algab 2022. aasta kaasava eelarve ettepanekute kogumine.

Summa suurus on 15 000 eurot. Kaasava eelarve objektide kohta võib esitada ettepanekuid nii füüsiline kui ka juriidiline isik. Kõigepealt aga tasub tutvuda kaasava eelarve menetlemise korraga, mis on avaldatud valla kodulehel: Kadrina valla kaasava eelarve menetlemise kord.

Ettepanekuid saab esitada 1. märtsist – 1. aprillini, täidetud vorm ja lisadokumendid saata aadressile: kadrina@kadrina.ee või tuua paberkandjal vallakantseleisse. Esitamiseks mõeldud vormi leiad kodulehelt: kaasava eelarve ettepaneku vorm.

Tingimustele vastavad ettepanekud lähevad rahvahääletusele.

 

 

 

2021. aasta kaasav eelarve toetab Kadrina paisjärve puhkeala arengut

Lõppes 2021. aasta kaasava eelarve hääletus. Kaasava eelarve eesmärgiks on kodanikualgatuse kaasamine valla arengusse ja teadlikkuse tõstmine valla eelarve koostamise alustest.

2021. aasta hääletusel osales 116 hääletajat. Varasemalt on hääletanute arv jagunenud 2020. aastal 189, 2019. aastal 232.

Enim hääli kogus Kadrina paisjärve puhkeala arendamine, mis kogus 55 häält. Järgmised hääled jagunesid: terviseraja välijõusaali edasiarendamine 20 häält, kirikukellade uus löögiseade 19 häält. Võrdselt 11 häält said Põllu tn tenniseväljaku taastamine ning paisjärve puhkealale tasakaaluraja loomine.

Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 1. märtsist kuni 1. aprillini, misjärel valis hindamiskomisjon koosseisus Kairit Pihlak, Aivar Aruja, Lisete Laisaar ning Maris Aros seitsmest esitatud ettepanekust rahvahääletusele viis ideed. Hääletamine kestis 26. aprillist kuni 10. maini. Kadrina valla kaasava eelarve kogusumma valla eelarvest on 15 000 eurot.

 

2020. aasta kaasav eelarve toob Kadrinasse rattapargi ja kelgumäe

Kadrina vallas lõppes 2020. aasta kaasava eelarve hääletus. Kaasava eelarve eesmärgiks on kodanikualgatuse kaasamine valla arengusse ja teadlikkuse tõstmine valla eelarve koostamise alustest. Võrreldes eelmise aastaga oli hääletanute huvi madalam, 2019. aasta hääletusel osales 232 hääletajat, sel korral 189. Äärmiselt tasavägises hääletuses kogus enim hääli rattapargi ja kelgumäe loomine Kadrina terviserajale. 2020. aasta hääletus näitas selgelt, kuidas mõtlemine „mis see üks hääl ikka muudab" on väär. Hääled jagunesid järgmiselt: rattapark ja kelgumägi Kadrina terviserajale 66 häält, Kadrina paisjärve puhkeala arendamine 65 häält ning välijõusaal Ridaküla pargis 58 häält. Rattapargi eesmärgiks on ühendada spordi tegemine ja vaba aja veetmine. Park hakkab koosnema hüpetest, kaldkurvidest ja erinevatest lainevallidest. Ülejäänud mäge saab talvel kasutada kelgu- või tuubimäena.

Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 27. juunist kuni 21. juulini, misjärel valis hindamiskomisjon rahvahääletusele saabunud ettepanekutest kolm ideed. Hääletamine kestis 24. augustist kuni 6. septembrini. Kadrina valla kaasava eelarve kogusumma valla eelarvest on 15 000 eurot. 

 

2019. aasta kaasav eelarvega rajatakse Kadrinasse madalseiklusrada

Kadrina vallas lõppes esimene kaasava eelarve hääletus. Kaasava eelarve eesmärgiks on kodanikualgatuse kaasamine valla arengusse ja teadlikkuse tõstmine valla eelarve koostamise alustest.

Esimesel kaasava eelarve rahvahääletusel osales kokku 232 hääletajat, millest enim ehk 103 häält kogus ettepanek lastele ja noortele sobiva madalseiklusraja ehitamiseks, mis aitab arendada laste motoorikat ja füüsilist võimekust. Korralik seiklusrada pakub suurepäraseid võimalusi suurendada aktiivsust ning muuta neid tervematakes ja tugevamateks. Seiklusrada on planeeritud terviserajal oleva jõulinnaku vahetusse lähedusse. Seiklusring OÜ esindaja sõnul saab sinna ehitada huvitava raja, millel on erinevad raskusastmed ning tasemed erinevas eas lastele ja noortele. 

Kadrina valla kaasava eelarve ülejäänud hääled jagunesid lisaks madalseiklusrajale petangiväljakute rajamine 9 häält, Ridaküla pargi avalik mänguväljak 98 häält ning betoonist lauatenniselauad alevis 22 häält.

Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 12. augustist kuni 12. septembrini, misjärel valis hindamiskomisjon rahvahääletusele saabunud ettepanekutest neli ideed. Hääletamine kestis 23. oktoobrist kuni 6. novembrini. Kadrina valla kaasava eelarve kogusumma valla eelarvest on 15 000 eurot.

 

Kadrina madalseiklusraja avamine toimus 30. septembril 2020. aastal.