Kadrina valla kaasav eelarve 2019

 

 Hääletus toimub 23. oktoobrist kuni 06. novembrini 2019

Kadrina valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 23. oktoobrist kuni 06. novembrini 2019, mille järel kinnitatakse valitsuse korraldusega vallaelanike hääletuse tulemused 20. novembril.

Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kadrina vallas. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada vaid ühe meelepärase ettepaneku poolt.

Hääletada saab:

  • elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga
  • hääletuslehe kaudu Kadrina valla raamatukogus ja selle filiaalides
  • väljalõigatud hääletuslehega Kadrina valla ajalehest Kodukant

Ettepanekutega saab tutvuda infosüsteemis VOLIS (kus toimub ka hääletus).

 

Lisainfo: Kadrina valla arendusspetsialist, kaasava eelarve projektijuht Maris Aros, 322 5617, 5349 1160, Maris.Aros@kadrina.ee