Kaasav eelarve toob Kadrinasse rattapargi ja kelgumäe

Kadrina vallas lõppes 2020. aasta kaasava eelarve hääletus. Kaasava eelarve eesmärgiks on kodanikualgatuse kaasamine valla arengusse ja teadlikkuse tõstmine valla eelarve koostamise alustest. Võrreldes eelmise aastaga oli hääletanute huvi madalam, 2019. aasta hääletusel osales 232 hääletajat, sel korral 189. Äärmiselt tasavägises hääletuses kogus enim hääli rattapargi ja kelgumäe loomine Kadrina terviserajale. 2020. aasta hääletus näitas selgelt, kuidas mõtlemine „mis see üks hääl ikka muudab" on väär. Hääled jagunesid järgmiselt: rattapark ja kelgumägi Kadrina terviserajale 66 häält, Kadrina paisjärve puhkeala arendamine 65 häält ning välijõusaal Ridaküla pargis 58 häält. Rattapargi eesmärgiks on ühendada spordi tegemine ja vaba aja veetmine. Park hakkab koosnema hüpetest, kaldkurvidest ja erinevatest lainevallidest. Ülejäänud mäge saab talvel kasutada kelgu- või tuubimäena.

Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 27. juunist kuni 21. juulini, misjärel valis hindamiskomisjon rahvahääletusele saabunud ettepanekutest kolm ideed. Hääletamine kestis 24. augustist kuni 6. septembrini. Kadrina valla kaasava eelarve kogusumma valla eelarvest on 15 000 eurot. 

Kaasava eelarve ettepanekud

Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekuid esitati 27. juunist kuni 21. juulini, laekus kolm ettepanekut. Ettepanekud vaatas läbi hindamiskomisjon, koosseisus Aivar Aruja, Lisete Laisaar ning Maris Aros. Vallaelanike hääletusele kvalifitseerusid kõik esitatud ettepanekud.

Panuse saavad anda kõik alates 16. eluaastast rahvastikuregistri järgsed Kadrina valla elanikud. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada vaid korra ühe endale meelepärase ettepaneku poolt. Hääletada saab Kadrina valla kodulehel, kõikides raamatukogudes kui ka lehest välja lõigatud hääletuslehe abil.

 

Kaasava eelarve ettepanekud on järgmised:

 

Ettepanek nr 1. Rattapark ja kelgumägi Kadrina terviserajale

Spetsiaalselt konstrueeritud rattapark on kohandatud igas vanuses sõitjatele. Koosneb väikestest/keskmistest hüpetest, kaldkurvidest ja erinevatest lainevallidest, mille abil on võimalik kiirust kontrollida. Ülejäänud mäge saab talvel kasutada kelgu - või tuubimäena. Rattapark ühendab endas spordi ja vaba aja: rajal sõitmine parandab füüsilist vormi ning täidab ka sotsiaalset funktsiooni - pakkudes seeläbi võimalust veeta sõprade ja perega aktiivselt ning tervislikult aega.

 

Ettepanek nr 2. Kadrina paisjärve puhkeala arendamine

Idee elluviimisel rajatakse Kadrina paisjärve äärde puhkeala pindalaga ca 200 m2, millest 140 m2 liivaga täidetud ala ja päevitustekk (terrassilaud ülestõstetava seljatoega) koos „lebolaga" pindala ca 60 m². Lisaks paigaldatakse inventarina püsiv betoonist välikäimla, võrkkiik, ripptoolid ja katusealusega grillkiik. Kadrina paisjärve puhkeala arendamine mitmekesistab ja rikastab puhke- ja vabaaja veetmise võimalusi Kadrina vallas, Kadrina alevikus.

 

Ettepanek nr 3. Välijõusaal Ridaküla pargis

Idee elluviimisel paigaldatakse seitse erinevat trenažööri, poksikott, võrkkiik ning pink. Välijõusaal hakkab täiendama Seltsimaja pargis asuvat palliplatsi ja planeeritavat mänguväljakut. See loob ühtse terviku igas vanuses inimestele, kes soovivad sportida Ridakülas nii üksi kui ka pere ja sõpradega. Välijõusaali rajamine loob erinevas vanuses inimestele võimaluse kodukandis värskes õhus aega veeta, parandades sealjuures nii vaimset kui ka füüsilist tervist.

 

Kõigi kolme ettepaneku eeldatav maksumus on 15 000 eurot.

 

Kaasava eelarve ettepanekute esitamine on lõppenud

Kaasava eelarve ettepanekute esitamine toimus 22. juunist kuni 21. juulini 2020, mille raames laekus kolm ettepanekut. Ettepanekuid vaatab läbi hindamiskomisjon ning rahvahääletusele pääsenud ideed avalikustatakse 03. augustil 2020 Kadrina valla kodulehel ning Facebookis Kadrina kandi uudised. Vallaelanike hääletus toimub 24. augustist kuni 06. septembrini 2020.

 

Algab kaasava eelarve ettepanekute esitamine

Algab 2020. aasta kaasava eelarve ettepanekute esitamine ning nende kogumine. Ka tänavune kaasava eelarve summa valla eelarvest on 15 000 eurot.

Eelneva aasta kogemustest soovitame juba varakult eeltööga alustada. Mõelda hoolikalt ideed läbi, mis on olulised ja ootavad enim teostamist. Mida suurem on kasusaajate ja toetajate hulk seda tõenäolisem on, et idee ka teoks saab. Kogu kaasava eelarve protsess alustades ettepanekust, teostatavusest ja lõpetades eelarvega vajab süvenemist ning põhjalikku eelarve planeerimist.

Tingimustele vastavad ettepanekud lähevad rahvahääletamisele. Enim hääli saanud objekt viiakse ellu 12 kuu jooksul.

 ETTEPANEKUTE ESITAMINE ON LÕPPENUD!
Esitamise tähtaeg on 22. juuni kuni 21. juuli 2020. Ettepanekud esitada meili teel aadressil: kadrina@kadrina.eeEttepaneku vorm.

Tekkinud küsimustega pöörduda arendusspetsialisti Maris Arose poole Maris.Aros@kadrina.ee või 322 5617, 5349 1160.