Kadrina valla kaasava eelarve 2023 ettepanekute esitamine

Kätte on jõudnud aeg alustamaks 2023. aasta kaasava eelarve ettepanekute kogumisega, milleks on eraldatud valla eelarvest 15 000 eurot. Kaasava eelarve ettepanekuid võib esitada nii füüsiline kui ka juriidiline isik, kuid palume eelnevalt tutvuda kaasava eelarve menetlemise korraga, millega saad tutvuda siin.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 01.03.– 01.04.2023täidetud vorm ja lisadokumendid saata aadressile: kadrina@kadrina.ee või tuua paberkandjal vallakantseleisse. Esitamiseks mõeldud vormi leiad SIIT.

Tingimustele vastavad ettepanekud lähevad rahvahääletamisele.