EELK majandamine

EELK ja koguduste varad moodustavad tulu olemasolevalt varalt, annetused, pärandused, liikmemaksud ja -annetused, korjandused ja muud seaduslikud tulud. EELK ja koguduste vara kasutatakse põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks. EELK Põhikiri.

Peale selle peab meie kiriku iga kogudus tasuma ka kirikumaksu kiriku keskkassasse ja praostkonna kassasse, millega rahastatakse vastavaid kiriku asutusi ja praostkonna keskust

Kirik on isemajandav üksus ja ei seisa kuskil riigieelarve rea peal. Iga koguduseliige on kutsutud osa saama kõigest, mis koguduses toimub ja tehakse. Kuid ka oma panust andma.

Seda nimetatakse liikmeannetuseks. Liikmeannetuse suurus ei ole meil täpselt määratud, kuid kirikuvalitsus on soovitanud selle suuruseks 1% koguduseliikme aastasissetulekust.

Oma liikmeannetust võib jagada kuude peale. Mõistlik on teha pangas otsekorraldus.
Annetust saab maksta sularahas koguduse kantseleisse või ülekandega otse panka.

Kiriku liikmeannetus on deklareeritav maksuametile. Selleks tuleb koguduse raamatupidajale teada anda annetaja isikukood. Pangaülekandega tasumisel tuleb selgituseks kirjutada "liikmeannetus".


Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Kadrina Katariina kogudus

Swedbank EE032200221011037045
SEB EE451010502001274006

 

Koguduseliige võib iidse kombe järgi tasuda oma kirikule ka kümnist.

Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita,
et mu kojas oleks toitu,
ja proovige mind ometi sellega,
ütleb vägede Issand.
Tõesti, ma avan teile taevaluugid
ja kallan teile õnnistust
küllastuseni.

Prohvet Malaki raamat 3,10.

See on niisiis 1/10 oma sissetulekust. Issand tõotab õnnistada ülejäänud 9/10 "nõnda et see ei lõpe". 

 

 Eelarved: 

EELK Kadrina Koguduse eelarve 2024

EELK Kadrina Koguduse eelarve 2023

EELK Kadrina Koguduse eelarve 2022

EELK Kadrina Kodugudus-eelarve 2020

EELK Kadrina Kogudus-eelarve 2019

EELK Kadrina Kogudus-eelarve 2018

EELK Kadrina Kogudus-eelarve 2017

EELK Kadrina Kogudus-eelarve 2016

EELK Kadrina Kogudus-eelarve 2015