Kadrina valla Noortevolikogu

19.11.18

 

Kadrina valla Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huve vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

Lisaks teeb koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ja teiste valdade ja/või linnade noortevolikogudega ning esindab Kadrina noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noortesündmustel.

 

Kadrina valla Noortevolikogu Facebooki lehekülg

 

Toimetaja: LISETE LAISAAR