Kadrina valla piirkonnad

 

Põhjapiirkond - Tallinn-Narva maantee ümbruse puhke-, loodus-, teenindus- ja elamupiirkond (ühtne esmatasandi keskus puudub, erinevaid keskuse funktsioone täidavad teineteist täiendavalt Viitna ja Läsna). Piirkonna potentsiaal on seotud Tallinn-Narva maanteel kulgejate teenindamises (toitlustus, majutus, logistika jms), koostöö Lahemaa rahvusparki ning Palmse mõisa külastavate turismivooge korraldavate institutsioonidega ning Vihula vallaga, samuti turvalise ning rahuliku elukeskkonna kujundamine ja arendamine Tallinna elanikele.

Kihlevere-Ama piirkond - Viitna-Kadrina maantee ümbruse põllumajanduspiirkond (ühtne esmatasandi keskus puudub, Kihlevere ja Ama on võrdväärsed keskused). Piirkonna potentsiaal on põllumajanduse arendamine.

Vohnja piirkond - Vohnja küla ja Tapa-Loobu maantee ümbruse põllumajandus-piirkond (esmatasandi keskus on Vohnja küla). Piirkonna potentsiaal on põllumajanduse arendamine.

Hulja piirkond - Hulja alevik ning selle lähiümbrus, tööstus-põllumajanduspiirkond (esmatasandi keskus on Hulja alevik). Piirkonna potentsiaal on põllumajanduse ja tööstuse arendamine, samuti turvalise elukeskkonna arendamine.

Kadrina piirkond - Kadrina alevik koos lähiümbrusega (esmatasandi keskus on Kadrina alevik). Piirkonna potentsiaal on põllumajanduse ja tööstuse arendamine, samuti alevikule iseloomuliku turvalise elukeskkonna ning olulise halduskeskuse arendamine.

Neeruti piirkond - Puhke- ja looduspiirkond (esmatasandi keskus puudub, Kadrina alevik täidab esmatasandi keskuse funktsioone). Piirkonna potentsiaal on seotud puhkemajanduse arendamise- ja looduskaitsega; perspektiivne on koostöö Rakvere vallaga ühise puhkepiirkonna arendamiseks, kuhu kuuluks ka Lasila mõis ning Fr.R.Kreutzwaldi park.

Udriku piirkond - Udriku küla (esmatasandi keskus on Udriku küla). Piirkonna potentsiaal on põllumajanduse arendamine.