Kadrina valla külad

 

Kadrina valla elanike arv seisuga 01. jaanuar 2020:

Kadrina alevikus elab 2128 inimest, neist 978 on mehed ja 1150 on naised. Hulja alevikus elab kokku 457 inimest, kellest 216 on mehed ja 241 on naised. Kokku elab Kadrina vallas 01. jaanuari seisuga 4837 inimest. Oma elukohaandmed on korrastamata 46. inimesel, kellest 21 on mehed ja 25 on naised.

Külade jaotus on järgmine:

    Mehed Naised Kokku
1. Ama küla 59 38 97
2. Arbavere küla 27 15 42
3. Hõbeda küla 36 29 65
4. Härjadi küla 19 13 32
5. Jõepere küla 22 20 42
6. Jõetaguse küla 47 53 100
7. Jürimõisa küla 13 11 24
8. Kadapiku küla 79 49 128
9. Kallukse küla 3 1 4
10. Kihlevere küla 97 78 175
11. Kiku küla 55 45 100
12. Kolu küla 18 15 33
13. Kõrveküla 12 15 27
14. Lante küla 15 12 27
15. Leikude küla 46 28 74
16. Loobu küla 30 29 59
17. Läsna küla 19 16 35
18. Mõndavere küla 9 7 16
19. Mäo küla 14 11 25
20. Neeruti küla 23 20 43
21. Ohepalu küla 9 7 16
22. Orutaguse küla 10 7 17
23. Pariisi küla 15 11 26
24. Põima küla 26 17 43
25. Ridaküla 71 73 144
26. Rõmeda küla 21 11 32
27. Salda küla 52 53 105
28. Saukse küla 12 15 27
29. Sootaguse küla 19 21 40
30. Tirbiku küla 48 40 88
31. Tokolopi küla 14 20 34
32. Udriku küla 16 14 30
33. Uku küla 21 21 42
34. Undla küla 24 20 44
35. Vaiatu küla 26 22 48
36. Vandu küla 17 12 29
37. Viitna küla 31 26 57
38. Vohnja küla 61 53 114
39. Võduvere küla 34 31 65
40. Võipere küla 34 23 57

 


2017. aastal kuulutati Kadrina valla kaks naaberküla Läsna-Loobu Eesti Vabariigi tasemel Aasta Külaks.