Kadrina valla külad

 

Kadrina valla elanike arv seisuga 01. jaanuar 2022:

Kadrina alevikus elab 2163 inimest, neist 1003 on mehed ja 1160 on naised. Hulja alevikus elab kokku 457 inimest, kellest 211 on mehed ja 246 on naised. Kokku elab vallas 01. jaanuari seisuga 4814inimest. Oma elukohaandmed on korrastamata 48 inimesel, kellest 23 on mehed ja 25 on naised.

Külade jaotus on järgmine:

    Mehed Naised Kokku
1. Ama küla 57 43 100
2. Arbavere küla 28 18 46
3. Hõbeda küla 31 26 57
4. Härjadi küla 18 13 31
5. Jõepere küla 27 21 48
6. Jõetaguse küla 48 53 101
7. Jürimõisa küla 13 11 24
8. Kadapiku küla 70 48 118
9. Kallukse küla 4 1 5
10. Kihlevere küla 88 86 174
11. Kiku küla 56 41 97
12. Kolu küla 15 15 30
13. Kõrveküla 13 18 31
14. Lante küla 14 12 26
15. Leikude küla 34 20 54
16. Loobu küla 31 30 61
17. Läsna küla 18 16 34
18. Mõndavere küla 11 9 20
19. Mäo küla 13 11 24
20. Neeruti küla 24 20 44
21. Ohepalu küla 7 6 13
22. Orutaguse küla 9 5 14
23. Pariisi küla 13 8 21
24. Põima küla 25 20 45
25. Ridaküla 75 67 142
26. Rõmeda küla 20 10 30
27. Salda küla 48 49 97
28. Saukse küla 12 15 27
29. Sootaguse küla 19 19 38
30. Tirbiku küla 44 35 79
31. Tokolopi küla 15 18 33
32. Udriku küla 15 12 27
33. Uku küla 24 23 47
34. Undla küla 20 15 35
35. Vaiatu küla 24 27 51
36. Vandu küla 18 11 29
37. Viitna küla 31 27 58
38. Vohnja küla 64 50 114
39. Võduvere küla 36 28 64
40. Võipere küla 37 20 57

 


2017. aastal kuulutati Kadrina valla kaks naaberküla Läsna-Loobu Eesti Vabariigi tasemel Aasta Külaks.