Kadrina valla külad

 

Kadrina valla elanike arv seisuga 01. jaanuar 2019

Kadrina alevikus elab 2165 inimest, neist 999 on mehed ja 1166 on naised. Hulja alevikus elab kokku 459 inimest, kellest 217 on mehed ja 242 on naised. Kokku elab Kadrina vallas 01. jaanuari seisuga 4907 inimest.

Külade jaotus on järgmine:

    Mehed Naised Kokku
1. Ama küla 54 39 93
2. Arbavere küla 27 19 46
3. Hõbeda küla 37 32 69
4. Härjadi küla 19 13 32
5. Jõepere küla 22 22 44
6. Jõetaguse küla 47 56 103
7. Jürimõisa küla 12 10 22
8. Kadapiku küla 72 42 114
9. Kallukse küla 2 1 3
10. Kihlevere küla 99 76 175
11. Kiku küla 53 47 100
12. Kolu küla 18 14 32
13. Kõrveküla 12 17 29
14. Lante küla 16 12 28
15. Leikude küla 45 29 74
16. Loobu küla 28 27 55
17. Läsna küla 19 17 36
18. Mõndavere küla 8 6 14
19. Mäo küla 15 11 26
20. Neeruti küla 25 21 46
21. Ohepalu küla 8 6 14
22. Orutaguse küla 11 8 19
23. Pariisi küla 15 11 26
24. Põima küla 27 18 45
25. Ridaküla 74 74 148
26. Rõmeda küla 21 12 33
27. Salda küla 48 49 97
28. Saukse küla 12 16 28
29. Sootaguse küla 20 19 39
30. Tirbiku küla 49 39 88
31. Tokolopi küla 15 20 35
32. Udriku küla 15 13 28
33. Uku küla 21 20 41
34. Undla küla 27 21 48
35. Vaiatu küla 25 20 45
36. Vandu küla 17 12 29
37. Viitna küla 30 25 55
38. Vohnja küla 64 54 118
39. Võduvere küla 34 31 65
40. Võipere küla 39 25 64

 


2017. aastal kuulutati Kadrina valla kaks naaberküla Läsna-Loobu Eesti Vabariigi tasemel Aasta Külaks.