Hoia tervist ja pilk peal Terviseameti kodulehel

 

Rakendus "Ole valmis!" aitab valmistuda kriisiolukordadeks

"Ole valmis!" mobiilirakendus aitab valmistuda võimalikeks kriisiolukordadeks.

  • Tutvu juhistega erinevates ohuolukordades käitumiseks, järgi soovitusi nende ennetamiseks.
  • Vaata äpi abiga üle oma kodused varud ning saad soovitusi, mis kodus olema peaks, et iseseisvalt nädal aega hakkama saada.
  • Leia vajaminevad elutähtsad numbrid ja helista otse rakendusest abi või nõu saamiseks.

 

Rakendus on kasutatav ilma netiühenduseta ning sisuga saab tutvuda lisaks eesti keelele ka vene ja inglise keeles.

Rakendus on saadav nii Androidile kui iOS-ile, otsi poest "Ole valmis!"

 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.naiskodukaitse.olevalmis

iOS: https://apps.apple.com/ee/app/ole-valmis/id1398392850

 

Ohvriabi

Millal tasub pöörduda ohvriabisse?

Ohvriabisse tasub pöörduda, kui Sa ise või keegi Sinu lähedastest on langenud hooletuse, halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Ohvriabisse võid pöörduda ka siis, kui Sulle on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, sõltumata sellest, kas kahjutekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalasi. Abi saamise eelduseks ei ole kuriteo toimepanek, sest ohvriabisse võid pöörduda ka siis, kui oled näinud, kuidas kedagi teist on halvasti koheldud või on toimunud õnnetus ning Sa ei tea, kelle käest abi saada.

 

Mida ohvriabi Sulle pakub?

Ohvriabiteenus on avalik teenus, mille eesmärk on säilitada või parandada Sinu või Su lähedaste toimetulekuvõimet keerulistes emotsionaalsetes olukordades, näiteks õnnetuse või kuriteo tagajärjel. Neis olukordades toimetulekuks vajad Sa nii emotsionaalset tuge, ärakuulamist kui ka infot selle kohta, millist abi on Sul võimalik erinevate ametnike ja asutuste käest saada. Samuti on oluline, et Sa teaksid, milliseid on Sinu õigused, mida Sinu ja Su andmetega tehakse, millised on Su võimalused abist keelduda ja millist abi võivad saada ka Sinu lähedased.

 

Milliseid teenuseid ja toetusi on Sul ohvriabist võimalik saada? 

Ohvriabitöötaja kaudu võid saada psühholoogilist nõustamist, taotleda kuriteoohvri hüvitist, saada tuge MARAC-võrgustiku või taastava õiguse põhimõtete läbiviimisel. Taastava õiguse konfliktivahenduse puhul tuuakse konflikti või õigusrikkumise osapooled neutraalset vahendajat kaasates kokku, andes kõigile võimaluse rääkida juhtunust, oma mõtetest, tunnetest ja vajadustest ning arutada, kuidas tehtut heastada ja milles kokku leppida, et sellised olukorrad tulevikus ei korduks. Lisaks aitavad ohvriabitöötajad läbi viia nii lepitusteenust kui ka sõlmida kokkuleppeid Sulle kuriteos tekitatud kahjude heastamiseks.

 

Laste psühhosotsiaalse toimetuleku toetamiseks leiad vajalikud kontaktid mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT) programmi tiimi kontaktidest. Laste sotsiaalsele rehabilitatsiooniteenuse kohta saad infot küsida sama teenuse kontaktisikute käest. Samuti aitavad ohvriabi ennetustalituse spetsialistid korraldada ennast ja teisi ohustava käitumisega lastele kinnise lasteasutuse teenust.

 

Kuhu pöörduda, kui vajad abi?

Turvalisema elu suunas on koos kõrvalise abiga kindlam astuda.

Ohvriabi Ida piirkond (Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa)

Mari-Liis Org (piirkonna juht), 5860 9053, e-post: Mari-Liis.Org@sotsiaalkindlustusamet.ee

Rakvere politseijaoskond (Kreutzwaldi 5a, Rakvere)

Merli Tammi-Jõeveer, 5866 9932, e-post: Merli.Tammi-Joeveer@sotsiaalkindlustusamet.ee

Narva politseijaoskond (Vahtra 3, Narva)

Anastassia Belova, 5866 9829e-post: Anastassia.Belova@sotsiaalkindlustusamet.ee

Inna Bahlinova, 5309 7071, e-post: Inna.Bahlinova@sotsiaalkindlustusamet.ee

Kohtla-Järve (Järveküla tee 50, Kohtla-Järve)

Natalja Saar, 5128736, e-post: Natalja.Saar@sotsiaalkindlustusamet.ee

Jõhvi politseijaoskond (Rahu 38, Jõhvi)

Natalja Maikova, 524 6758, e-post: Natalja.Maikova@sotsiaalkindlustusamet.ee

Sotsiaalkindlustusameti Jõhvi kontor (Rahu 38, Jõhvi)

 

 

Kodanikukaitse

 

  Telefon
Hädaabinumber 112
Päästeala infotelefon 1524
Perearsti nõuandetelefon 1220
Mürgitusteabeliin 166 62
Lasteabi nõuandetelefon 116 111
Uimastinõustamisetelefon 1707
Usaldustelefon (vältimatu psühholoogiline abi) 126, 127
Riigiinfo telefon 1247
Elektrilevi rikketelefon 1343
Maanteeinfo telefon 1510
Lukuabi ja puksiirabi (24 h tasuline teenus) 1880

 

 Päästeameti KÄITUMISJUHEND
 Politsei- ja Piirivalveameti INFOMATERJALID


Politsei

Piirkonnapolitseinik: Martin Mikola

Kontakt: 337 2163, 5199 8905 või Martin.Mikola@politsei.ee

Vastuvõtt Kadrinas: Iga kuu teise nädala teisipäeval kell 9.00-10.00 Rakvere tee 14, Kadrina 45201, Lääne-Virumaa.

Koduleht: www.politsei.ee

 

Päästeameti Ida päästekeskus

Piirkonnatöötaja: Taisto Toiger

Aadress: Fr.R. Kreutzwaldi 5A, Rakvere

Kontakt: 322 2722, 5398 6812 või Taisto.Toiger@rescue.ee

Koduleht: www.rescue.ee

 

Häirekeskus

Telefon: 112

Koduleht: www.112.ee

 

Rakvere Haigla

Traumapunkti 24h telefon: 322 9046

Haigla infotelefon: 322 9099

Polikliiniku registratuuri telefon: 322 9780

Aadress: Lõuna põik 1, Rakvere 44316, Lääne-Virumaa

E-post: haigla@rh.ee

Kodulehekülg: www.rh.ee

 

Õigusabi riigi toel

Sul on õigus saada riigi toel kvaliteetset õigusabi. Kliente nõustatakse nii kohtuvälises menetluses kui ka kohtus. Samuti aidatakse dokumente koostada ja ametiasutustega suhelda.

Eesti Õigusbüroo OÜ koostöös Justiitsministeeriumiga pakub Eestis elavatele inimestele tasuta ja soodustingimustel õigusabi. Abi saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud keskmise brutosissetuleku 1,5-kordsele määrale (s.o alla 2076 euro)

Tasuta õigusabiteenust saab ainult klient, kes on sõlminud Eesti Õigusbürooga lepingu.

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saamiseks tuleb:

  1. sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu (kehtib terve kalendriaasta, see tähendab, et kalendriaasta jooksul uuesti meie juurde tulles enam lepingutasu tasuma ei pea)
  2. eelnevalt broneerida aeg kas internetis aadressil www.juristaitab.ee või telefonile 6 880 400 helistades (täna suunatakse meie kontoritesse inimesi ilma, et nad oleksid eelnevalt registreerinud).

Seejärel on inimesel õigus saada juriidilist abi kokku 15 tundi, millest:

  • 2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40 eurot tunnis)
  • 3 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 20 eurot tunnis (riik hüvitab ülejäänud 20 eurot tunnis)
  • 10 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis (riik ei hüvita)

Meie senise praktika järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe tunni ning see näitab, et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse.

Kliendil on valida kolme nõustamine vahel: telefoni teel nõustamine, veebinõustamine ning kohtumisega nõustamine.

Kõige tulemuslikuma lahenduse oma probleemile saad siis, kui pöördud Eesti Õigusbüroo juristi poole võimalikult varakult.

Info tasuta ning soodustingimustel õigusabi kohta on leitav aadressil www.juristaitab.ee

 

Lisainfo: 688 0400, abi@juristaitab.ee